Červen 2016

Poučenia snových denníkov 2010-2015

28. června 2016 v 9:31 | Executor |  Ezoterika
Poučenia snových denníkov 2010-2015

Po predošlých zápisoch konkrétnych snov je načase zhrnúť moje poznatky, ktoré som v danom období nazbieral. Vysvetlím, s akým ďalšími kategóriami snov som sa stretol a uvediem svoje závery. Po tak dlhej dobe, ako je necelých 6 rokov by som určite mal mať hlbšie poznatky - mojím problémom bolo, že som nemal dosť vôle a výdrže na cvičenia pre LD. Veľkým problémom bola tiež neschopnosť sa v LD udržať (čo spôsobovalo aj demotiváciu) a pocity nevoľnosti v nich. Väčšina mojej praxe bola pasívnejšia, pozostávala len zo snahy rozpomenúť sa na sny, znova si ich predstaviť a príležitostne som sa snažil nájsť v nich zmysel pomocou symbolických asociácií.

Dosiaľ málo opísané a neopísané kategórie snov
Okrem vtipných, lucídnych, prorockých či hororových snov som si všimol vyčnievať medzi snami niečím výnimočnými tieto druhy:
1) Rozhovory so zvieratami, niekedy dokonca hmyzom. Tie sa u mňa objavovali z počiatku praxe, asi do roku 2013 a neskôr vymizli.
2) Sny v ktorých sa znova vraciam do školy, či už strednej alebo základnej. Často sa stáva, že tam potrebujem dokončiť nejaký predmet (hoci v realite sú ZŠ aj SŠ pre mňa dávnou minulosťou).
3) Opakujúce sa sny - viackrát za noc. Dve opakovania sna s podobným motívom nie je zas také výnimočné, stretávam sa s ním bežne. Behom stresujúcich období, alebo počas noci pred cestovaním sa môže sen o nestíhaní zopakovať aj viackrát. V spomienkach je potom ťažké tieto sny od seba oddeliť a spočítať.
4) Sny o utekaní pred nepriateľmi. Tieto sny mávajú aj iní ľudia, pričom nepriatelia v sne zrejme symbolizujú povinnosti alebo problémy. Pri týchto snoch mám ja aspoň tú výhodu, že väčšinou pred nepriateľmi utekám len preto, aby ma neobkľúčili a darí sa mi porážať ich po jednom. Tiež si nespomínam, že by mi niekedy ublížili.
5) Sny nesmierne abstraktné. Veľmi výnimočne sa stane, že vo sne sa stretávam až s takými abstraktnými ideami, že ich nie som schopný ani zachytiť do slov a po prebudení mi z nich ostáva len dojem, skôr emocionálny. Aj tento dojem sa vyparí veľmi rýchlo, do niekoľkých sekúnd. Možno uvažovať o tom, či je to práve ich nevyjadriteľnosť, čo ich vlastne robí tak ťažko zapamätateľnými. Odhadujem, že problém je v niečom inom: sú to veci prispôsobené inému mysleniu než vedomému a tak sa vo vedomom zmýšľaní neudržia.

6) Počutie hudby - také sny som už zľahka spomenul v zápisoch. Hudbu aj texty piesní v nich počujem skoro vždy realisticky a živo, resp. mám presne ten dojem. Niekoľkokrát som vo sne počul aj básne, na tie som si však nedokázal spomenúť - asi šlo len o nejaký vnem rýmovania sa, inak by som si mohol spomenúť na jednotlivé slová.
7) Sny, v ktorých mám doma nábytok alebo celé miestnosti usporiadané inak.
8) Nebezpečenstvo hroziace vo sne, ktoré ma ale nevyľaká, akoby som niekde hlbšie vedel, že sa mi nič nestane. Tu možno spomenúť aj sny, ktoré sa zmenia podľa nevyjadreného želania - napríklad ako v sne kde som padal a dopadol presne tak, aby sa mi nestalo nič. Gravitácia v tom sne začala fungovať pod iným uhlom a ja som sa po tomto výsledku začal cítil ako nezraniteľný.
9) Sny s počítačovými hrami, kde väčšinou šlo o obľúbené hry z detstva, ostatné hry sa objavovali omnoho menej.
10) Sny tak hlúpe alebo neprijateľné, že sa mi ich nechce ani zaznamenať.

11) Emocionálny typ sna, v ktorom sa uvoľňujú pocity, napríklad sny v ktorých seba alebo iných obviňujete, cítite toľko hnevu až trieskate nábytkom a vreštíte. Prípadne cítite bezradnosť, vinu. Niekedy to nie je o obvinení druhých ale seba - uvediem tri príklady. Prvým bol sen, v ktorom som si vyčítal, že neriadim svoj život dobre. V druhom zas, že nemyslím na iný faktor ako na ten, kto má pre mňa akú hodnotu, teda že som istým spôsobom zištný. V treťom sne mi zas na sebe vadilo, že cudzie názory mali pre mňa privysokú hodnotu, a tak som sa extrémne kontroloval, až cenzuroval a tým obmedzoval prirodzenosť. Bývajú to dosť filozofické sny o postoji k životu.

Poučenia vyplývajúce zo skúseností
a) Ako vidieť, vedel u mňa humorný prvok spustiť istú mieru lucidity, hoci to, čomu som sa smial v snoch, by nebolo vždy v realite na smiech. Podobne je to aj so snami bez lucidity, mnohé sny ktoré som zaradil medzi vtipné výplody podvedomia by neboli vtipné v realite, napr. obchody so zbraňami a podobné. Najčastejšie opakovanými miestami, kde sa odohrali lucídne aj bežné sny sú výhľad z okna alebo balkóna, taktiež výťahy. Ide teda o moje snové symboly, pri ktorých sa mám naučiť byť pozornejší.
b) V lucídnych snoch z nejakého dôvodu cítim nevoľnosť a neistotu v končatinách, podlamovanie nôh a taktiež točenie hlavy. Zrejme práve toto sú komplikácie, ktoré môžu súvisieť s tým, že som sa v LD nevedel udržať dlho. Príčinu som nevypátral, hoci nemôžem povedať, že by som sa príliš snažil. Nepoznám nikoho, kto by sa stretol s podobnými problémami. Keď už hovorím o prebudení sa z LD - nastávali u mňa takmer vždy. Tým chcem povedať, že z lucídneho sna som takmer nikdy neprešiel späť do bežného sna, teda nestratil vedomie seba v spánku. Ak by to tak aj bolo, ťažšie by sa to pamätalo a následne zisťovalo v záznamoch. Predpokladám že v takých prípadoch by záznamy boli dosť neisté.
c) Našiel som aj zmienku naznačujúcu, že lucidita mohla byť spustená vďaka erotickej situácii v sne. V inom prípade som mal poznamenané, že som tesne pred spaním jedol, no uvedomenia nastali napriek tomu - ak chceme dosahovať LD, neodporúča sa jesť pred spaním. Mám zaznamenaný aj prípad, kedy test reality zlyhal, ale napriek tomu som vedel, že som vo sne - bol to jeden z tých snov, kedy ma niečo veľmi znechutilo. Ako si už čitatelia všimli zo záznamov, luciditu u mňa spúšťali aj silné emócie.
d) Kvalita vedomia v lucídnych snoch býva veľmi rôzna: niekedy je moje správanie iné, aké by bolo správanie "pod plnou vôľou". Vtedy si som vedomý seba, ale rozhodujem sa inak: jednoducho svoj zvláštny stav vedomia zrazu nechcem využiť, je mi ľahostajný a v tejto príležitosti rezignujem.
e) Jeden z najviac výrazných faktorov pre dosahovanie LD bola pre mňa kvalita a dĺžka zobudenia sa pred ďalším uľahnutím počas noci. Teda plne sa prebrať a prejsť sa po miestnosti na pár minút vysoko zvyšuje šancu na LD. Čo sa týka testov reality, tie samozrejme môžu zlyhať a mne sa to stávalo často. Inokedy som ich však vôbec nepotreboval. Podnetnou otázkou by mohlo byť: na základe čoho sa niekedy spustí správny kritický úsudok a inokedy úplne absentuje? V jednu noc chodím po meste a len na základe počasia alebo času vo sne nadobudnem vedomie seba. Ďalšiu noc mi nerobí problém rozprávať sa s lúčnym koníkom a nepripadá mi to ani divné...

f) Zmena prostredia v LD mi príliš nejde. Telekinéza vecí, či lietanie šli, no nie sa premiestnenie sa niekam inam či zmena okolitého prostredia. A taktiež neviem, či mi vôbec pomáhalo rotovanie okolo osi, alebo zamestnanie sa niečím - skôr sa zdá, že nie. Nezdá sa, že by poloha tela počas spánku mala vplyv na LD - tie som mal ležiac na chrbte a aj na boku.
g) Zaznamenal som niekoľko snov okolo agresivity a násilia iných a to v čase splnu. Pričom niekedy som podobné sny počas splnu bral ľahostajne, inokedy som bol vydesený alebo znechutený. Podobné sny mi potvrdil aj kamarát, ktorý sa až vyhýba spaniu cez splny. Dokonca o vplyve mesiaca na sny existujú štúdie v angličtine.
h) Veľmi zriedkavo sa stane, že krátko po zobudení a otvorení očí vidím predmety inak, halucinačne. Napríklad raz mi pravé uhly okolo okien vytvorili dojem, že vidím spodný okraj a nohy postele.
i) Zriedkavo sa stane, že mi napadne vtip alebo zvláštna slovná prešmyčka. To sa stáva skôr na hrane zobudenia. Dané vtipy mi v tomto stave pripadajú náramne podarené, no po úplnom zobudení im už nezvyknem rozumieť - akoby používali symbolickú logiku.
j) Zaujímavé je, že si niekedy aj po alkohole viem pamätať sny. Musím priznať, že som mal aj 2-3, v ktorých som sa cítil agresívne, čo ale nezodpovedalo bdelému stavu, skôr mu odporovalo. Najzaujímavejší bol jeden z nich, v ktorom som vnímal niečo točivé, zrejme hada. Možno mal had hranatú, veľkú hlavu, pokiaľ si to nepletiem s iným snom. Žeby alkohol mohol prebúdzať takzvané zvieracie atavizmy? Je na zamyslenie aj to, či som sa v tom momente stal "horším", alebo som iba nahliadol do hĺbky odvrátenej časti psychiky - ktorá tam je stále rovnaká.

k) Najväčší vplyv na zapamätanie si snov malo energické sústredenie sa pred spaním, pri ktorom som cítil napätie v čele. Dobre však pôsobilo aj jednoduché tešenie sa na spánok, po ktorom mohli nastať zvláštne a príjemné sny.
l) Pri prorockých snoch som mal robiť detailnejšie zápisy, aby sa dali lepšie analyzovať zo skeptického pohľadu. Keď sa na zápisy pozerám teraz, považujem ich za odfláknuté na 30-50%. Sny, ktoré mali isté prekrytie s neskoršou realitou, teda mali istý prorocký potenciál, niekedy prišli v sérii: napríklad 2 také sny v jednu noc, alebo noci po sebe. Akoby nešlo len o zachytenie jedného vzorca, ale o citlivejšie obdobie na niekoľko dní. Takto mi to fungovalo v rokoch 2014 a 2015, ak vezmem do úvahy aj "AkožeProrocké" sny. V tých sa zvykne vyskytovať motív, že niekoho uvidím alebo letmo stretnem, čo sa v realite ďalšieho dňa spĺňalo v podobe online komunikácie.
m) Na záver som si odložil možno najbizardnejšie zistenie. V roku 2014 som mal na 31.7. a 8.8. sny, v ktorých som videl obľúbený "objekt záujmu" na internete, znova na scéne a to po dlhej, vyše dvojročnej dobe odmlky. Že sa tieto sny vyplnili, hoci v menšom rozsahu, som zistil pravdepodobne až začiatkom roku 2016. Zistiť to skôr bolo nepravdepodobné - hotové galérie boli zverejnené až v októbri a decembri roka 2015! Skúsenosti v tejto oblasti mi dávali indíciu, že zverejňovanie nastáva až dlho po fotení. Výsledok je ten, že som prorocké sny mohol mať hádam aj v dobe fotenia. Tiež som nemal odkiaľ vedieť, že sa niečo také pripravuje - dlhá odmlka tejto "modelky" sa predsa javila byť koncom jej kariéry. Podobné sny sa opakovali znova aj po zistení ich reálnosti. Pripíjam teda na zdravie všetkých, ktorí tiež mali tú česť s prorockými erotickými snami!

Perličky snových denníkov 2014-2015

26. června 2016 v 20:01 | Executor |  Ezoterika
Perličky snových denníkov 2014-2015

Za roky 2014 a 2015 som zaznamenal veľmi málo snov, ktoré chcem zverejniť. Preto ich dávam do článku spolu. Celkový počet snov bol tiež menší, keďže som sa na sny prestával sústrediť. Zapísané boli predovšetkým sny so slabým náznakom predpovede budúcnosti a popravde tiež sny s erotickými motívmi (v ich prípade je možné aj to, že odrazu ich bolo "opticky" mnoho, pretože roky predtým som ich nezapisoval). Ostatné kategórie boli skoro prázdne. Uvádzam tu hlavne sny z kategórie AkožeProrocké. Už názov kategórie naznačuje, že ich sám nepovažujem za nejaké zázraky, ich zhoda s realitou je len drobná, alebo symbolická. Považujem však za užitočné uviesť ich aspoň ako ukážkové príklady.

***

Rok 2014

Na 5.1.
Ležím v posteli umiestnenej v parku. Vôbec mi nie je zima. To územie je moje, stromy majú žlté lístie a sú mohutné. V diaľke vidím nemocnicu od ktorej ma delí rieka a rušná cesta. Cítim, akoby toto miesto bolo mojím bezpečným domovom, hoci pod holým nebom. Mám chuť to sfotiť.
Na 13.1.
Som v tranze a dezorientovaný, ale vedomý si seba. Oči akoby pootvorené vidia stenu. Tranz využívam a predstavujem si, že píšem text svojho želania ako realitu. Toto "defixiones" aj vidím, ale písala ho myseľ, nie ruka. Spoľahlivosti tohto tranzu som veril, zapôsobil na mňa.
Na 24.5. #vtipný
Dovolal som sa nejakému operátorovi, možno v call centre. On je z toho totálne hotový, pretože jeho prácou je telefonovať ľuďom, keď je iniciátorom on. Na opačný postup nie je zvyknutý. Vraj som prvý za rok, ktorý zavolal jemu.
Na 20.6. #vtipný
Naháňajú ma tučné zombie, ja sa oháňam kusom mäsa. Asi to nie je celkom ideálne a logické.
Na 2.7. #AkožeProrocký
Uspel som v skúške, na ktorú som bol pripravený zle.
Na ďalší deň som zistil, že sa to splnilo. Bolo mi síce povedané, že to "mám z krku", ale neveril som tomu.

Na 24.9. #horor
Roslinová zo seriálu Battlestar Galactica je rozsekaná na kusy, jej telo bolo poistkou v biologickej vojne. Ale žije a nejakým druhým zrakom vnímam, že jej povaha, podstata je odporná, cudzia, mimozemská. Javí sa mi ako niečo z hlúpeho filmu The Species. Pri nej je mladší muž, ktorý s ňou mal dlhé roky pomer. Jeho perspektívu zaujímam ja a ležím na nej chrbtom. Neviem, či niekto iný, alebo sám som si dal do tela 3 ihly s hadičkami. Bytosť odo mňa chce krv. Zobudil som sa zrejme ešte pred odsatím, ale nepríjemný pocit mi ostal aj po zobudení.
Na 26.9. #AkožeProrocký
Známa mi neutrálne hovorí, že vzťah sa jej kazí, asi sa rozíde s priateľom. Ten rozhovor zrejme prebehol v aute.
Počas ďalšieho dňa v realite mi iná známa povedala, že veľmi znepokojila svojho partnera, až sa s ňou chcel rozísť. Teda motív rozchodu tam bol rovnaký. Skepticky sa dá povedať, že šlo o náhodu.
Na 17.12. #AkožeProrocký
O. ma v maile volal na silvestrovskú chatu.
V realite ďalšieho dňa mi člen rodiny počas večera povedal, že je pozvaný na silvestrovskú chatu (čo je u neho veľmi neobvyklé). Motív je zhodný, hoci osoba bola vymenená.

Rok 2015

Na 5.1. #lucídny
Vidím svojho zosnulého príbuzného, ktorý už neprejavuje znaky minulej choroby. Pýtam sa ho, či som mŕtvy. Hovorí mi, že nie. Som si vedomý, že ide o sen a snažím sa tam udržať. Cítim, že sa mi udržať nepodarí, ale je to dlhšie ako bývalo.
Na 14.1. #vtipný
V mojej bráne je bezdomovec, ktorému poviem, aby ostal v prednej časti brány (v realite už nie je oddelená, v sne bola). On ma chce udrieť kusom kovu. Ja utečiem výťahom, chcem ísť domov po meč. Keď som hore, vidím chodby s malými lekárničkami. Viem, že nastala nejaká apokalypsa. Vidím mladú zdravotnú sestričku v károvanej sukni, ktorej ponúknem orálny sex. Ona sa vyhovorí na plno povinností spojených s apokalypsou. Druhá a ešte krajšia ma ale neodmietne. A tak v pokore pokľakám pred žieňa, ktoré je aj v dobe apokalypsy požehnané správnou pracovnou morálkou.
Na 6.2. #AkožeProrocký
Neznámy chlap sa mi vnucuje, že ma niečo z mágie naučí, ak mu zaplatím.
Deň na to mi internetová známosť píše, že by za sňatie kliatby (o ktorej verí, že ju má na sebe) by aj zaplatila.
Na 11.2. #AkožeProrocký
Deti hádžu okolo mňa snehové gule, zasiahol ma len sneh čo z nich odpadol.
V realite deň po tom: G. po mne hádzala servítky v balíku a celkom sa aj trafila. Teda šlo o mäkký, prevažne biely predmet (mimo obalu), ktorý mi nemohol ublížiť. V tomto istá zhoda oproti snu je.
Na 16.2. #AkožeProrocký #vtipný
Jem veľkú bagetu, má asi 70 centimetrov. Potom prichádza trolejbus. Vonku prší a z nejakého dôvodu ľudia ponechávali na chodníkoch svoje peňaženky.
Jediná zhoda s realitou bola v tom, že cez deň som počul použité slovo "bagetalizovať", ktoré som predtým nepočul hádam pol roka.

Na 6.4.
Kuriozita: Minimálne 4-krát, no skôr 5 až 6-krát sa mi opakoval sen, že sa starší mobil s tlačidlami (ale aj internetom, ktorý v realite nemal) snažím spojazdniť. Pred opakovaním som sa zobúdzal - tam je problém rozpoznať, či nešlo iba o falošné zobudenia. A zrejme nejde len o chybu zápisu, možno som ani vtedy poriadne nevedel, ktoré prebudenia boli skutočné, keďže sa celá situácia opakovania niekoľkokrát.
Na 9.4. #vtipný
Špagety sa na mňa 2-krát vztýčili do bojovej pózy. Znie to vtipne, no vtedy mi veľmi odľahlo, že šlo len o sen. Zrejme bolo špagetové monštrum zo všetkého toho oklamávania nepriateľov už samo zmätené. :)
Na 10.4.
Sledujem mesto na divokom západe, hrozí mu vojna. Obyvatelia si tak oficiálnou udalosťou chcú prosíkaním nakloniť mladé dievča (zrejme indiánku) s nejakou mocou. Je to od nich pokrytecké, pretože mnohí ju odsudzovali a neželali jej nič dobré, hlavne jej rovesníčky. Tie sa zrazu pretvarujú o tom, ako ju majú rady... keď niečo potrebujú. Ona sa zrejme prikláňa k tomu dostať ich z kaše.
Po zobudení dosť rozmýšľam, až meditujem nad tým, ako by som osobu zvyknutú pomáhať neprajníkom a nemyslieť na seba mohol presvedčil, aby sa znormalizovala a zachránila v prvom rade seba.
Na 11.4. #AkožeProrocký
Vidím loziť dva kliešte po záclone. Potom sa holub chcel dostať cez okno dnu a za ním mnoho ďalších holubov. Chytím ho do ruky a chcem vyhodiť.
Cez deň mi V. hovorila o kliešťoch na jej psovi. M. mi zas spomenul, že jastrab si sadol na balkón pol metra od neho, teda sa riadne pomýlil. Teda ide o približnú zhodu v druhoch zvierat s ktorými mi iní ľudia rozprávali historky.
Na 26.4. #AkožeProrocký
Mám nejaký nepríjemný pocit v kvôli téme posadnutia, asi v nejakej súvislosti so seriálom Vikings.
V realite: nadviazal som nový kontakt zaoberajúci sa okultizmom a posadnutie som mu spomenul ako riziko.

Na 14.5. #AkožeProrocký
Na ulici po sebe s nejakým dievčaťom strieľame z hračkárskych pištolí podobných značke Nerf.
V realite sa potom prihodilo, že nepohodol s kamarátkou, čo nebolo až tak vážne. Na čo som teda chcel upozorniť týmto zápisom je, že prorocký sen môže mať symbolickú podobu.
Na 6.7. #AkožeProrocký
Dostal som darom 4 knihy, každú v cene 5 €.
Realita 9.7. bola taká, že som dostal od rodiny iba návrh na kúpu 4 kníh, ale chcel som len 2 z nich. Boli lacnejšie, keďže šlo o dvojjazyčne vydané poviedky.
Na 2.9. #AkožeProrocký
Úplne zreteľne počujem pesničku Don't Cry od Guns N' Roses.
Večer, pri verejnej diskusii sa rozplakala žena, kvôli spomienke na odmietavé správanie svojich detí.
Na 4.10.
Mladý žid sa v dobe vojny, totality priznal ku svojej identite. Spravil to len preto, aby mohol vidieť rodinu, hoci vedel že sa tým odsúdil na smrť.
Na 11.10. #lucídny
Cítil som sa inak, ako v realite, teda som vedel že sa nenachádzam v bežnom svete. Som vo vnútri jednej známej, ale zmodernizovanej brány. Naľavo sa zhovárajú traja chalani a pred sebou mám uličku, kde na stene je sigilum. Kráčal som touto chodbou. Po seknutí som sa zrazu ocitol v miestnosti, ktorá mala isté prvky ambulancie. Najprv som si sadol, potom šiel k umývadlu. Povzbudzoval som sa, aby som sa v sne udržal čo najdlhšie. Miestami som sa cítil príjemne, čo sa predtým nestávalo (naopak, v LD mi bývalo mdlo, točila sa mi hlava a podobne). Neustál som to a veľmi rýchlo sa prebudil. Celý sen mal asi 20 sekúnd.

Na 11.11. #prorocký
Zisťujem, že na známej stránke je spomenuté sídlisko, ktoré poznám.
Deň po sne som skúsil vyhľadávanie a zisti, že istým spôsobom to funguje. Šlo o informáciu bežne nedostupnú, no predsa Google časť úryvku zobrazil. Keďže danú stránku poznám dobre, túto informáciu som rozhodne mohol mať v podvedomí. Avšak nerozumiem potom prečo, z akého dôvodu sa zrazu aktivovala?
Na 30.11.
Idem v autobuse niekam na juh a buď zle vystúpim, alebo to bol iný autobus, akým som chcel ísť. Ocitol som sa v malom meste nazvanom Turčianske Kostoľany. Prejdem cez záhrady nejakých priateľských ľudí a nájdem zámok (či sú dokonca 2?). Zisťujem, že je to veľmi blízko domova, no doteraz som o tom nikdy nepočul. Mesto je plné šermiarov, aj žien. Majú vtipného učiteľa. Cítim, že medzi nimi by sa dali nájsť priatelia. Tiež cítim oslobodzujúci pocit okolitého leta. Tento sen ovplyvnil moju náladu, doobedu som sa cítil veľmi spokojne.
Je to uspokojivý príklad veľmi príjemnej letnej atmosféry a spokojnosti, ktorú som v snoch zažil niekoľkokrát. Pritom je mojou domnienkou, že takéto sny mohli byť stimulované reálnym slnkom (hoci tento sen bol novembrový) a teda sa odohrávajú väčšinou neskoré ráno, keď nepotrebujete vstávať skoro.

Perličky snových denníkov 2013

26. června 2016 v 10:29 | Executor |  Ezoterika
Perličky snových denníkov 2013

Úvodné slovo k celej sérii týchto článkov nájdete v článku Perličky snových denníkov 2010.


***
Na 7.1. #vtipný
Spoločenský večierok bol skombinovaný so survival campom, takže bola hojnosť jedla a ľudia celí špinaví. Ide už o druhý sen s presne touto témou, navyše po časovom odstupe dvoch mesiacov.
Na 14.1. #vtipný
Po svete pobehujú príšery a tak so spolužiakmi sme ozbrojení. Rozhodneme sa, že ideme po Chucka (nie Matúš Chucka Trenčianskeho, ale Norrisa), ktorý je tu našim starým známym. Dali sme si nejaký ten pohárik a šli do akcie.
Na 25.1.
Kuriozita: Znova vo vnútri sna robím záznam o sne, čistopisne do notesa. Asi takéto sny začnem volať Falošníkmi.
Na 9.2. #vtipný
Skupina zombie čaká na prechode, kým chodcom nabehne zelená. (Hah, možno to požieranie mozgov má na nich dobrý vplyv.)
#vtipný
Krtkovia sa bijú svojimi prednými nohami na hrabanie.
Na 18.3. #prorocký?
Vyhral som 100 eur a informáciu o tom som čítal v SMS. V realite (zrejme hneď ďalší deň) skutočne prišiel nejaký papier na 100 eur, ktoré sme ale mali dať vzdialenejšej rodine. Pokiaľ si spomínam správne, tak som bol dosť mimo týchto kšeftov medzi mojou bližšou a vzdialenejšou rodinou.

Na 24.3. #lucídny
Truhlu vlečú zhrbený muž, žena a trpaslík. To vidím (zase raz) z okna. Skoro hneď viem, že ide o sen. V teste reality sa mi podarilo ovládať jednu z tých postavičiek. Potom sa presúvam do kuchyne, kde sa točím okolo svojej osi v snahe udržať sa vo sne. Potom chcem zmeniť prostredie, ale nejde mi to a prebúdzam sa.
Na 29.3. #emocionálny
Na slušnom večierku "na úrovni" mám chuť všetko okolo rozbíjať, aby som upozornil na to, že ľudia tam sú povrchní. Tento sen slúži ako ukážka sna, v ktorom sa zrejme filtruje podvedomie a tak v sne cítiť silné emócie, často negatívne.
Na 9.4.
Mám pocit, že strnulo ležím, akoby bol v izbe prievan. Niečo sa vlní pri mojom chrbte, akoby ma to uhryzlo do krku. Len si prajem, aby to bolo preč a hneď na to zasvietilo do izby svetlo z inej miestnosti, ktoré zapol niekto z rodiny.
Na 12.4. #lucídny
Predchádzajúci sen bol nepríjemný. Teraz sa mi snívalo o Aktoch X a sám som si bez testu reality povedal: "Čo za kravinu sa mi to sníva?" Na to som pocítil svoje telo a vibrácie okolo (ako pri stave keď sa dlho nehýbem). Niečo pri mojom krku nebolo v poriadku. Aj tu som sa pokúsil zmeniť prostredie a nešlo mi to. S ohľadom na krk som sa prebral.
Na 17.4. #vtipný
V rozhlase hlásia, že sa lacno predávajú balíky s liekmi a orgánmi.

Na 21.4.
Mám inú policu na knihy, ako v realite. Vidím na nej vlastnenú knihu o snoch, viem že by tam nemala byť. Testujem realitu, ale neuvedomím sa. Iba sa mi trasie telo, akoby som omdlieval - toto je príznak, ktorý sa mi stával v LD.
#lucídny
Idem vo výťahu a je mi zvláštne, že míňam vysoké poschodie a pokračujem. Po vystúpení vidím, že dvere bytov sú umiestnené inak, než som na to zvyknutý. Testujem realitu a posúvam nejakú škatuľu. Spoznávam, že ide o sen, ale nič iné nestíham a zobúdzam sa.
Na 4.5.
Kuriozita: Krava sa točila dookola v malom priestore. Zacítila nejakú vôňu, na čo sa začala správať akoby mala ruju.
Že ide o totálne nezmyselný sen a ani nie celkom zrozumiteľne popísaný? Súhlasím... no ide o sen, ktorý som mal po večere, kedy som vypil 6 veľkých pív. Je malý zázrak, že som si vtedy vôbec niečo zapamätal.
Na 6.5.
Mám sa dostaviť doslova na súboj (zrejme skôr magického charakteru, no to vyznieva poriadne ako vo fantasy alebo RPG) s niekým silnejším aj telesne, aj po mentálnej stránke. Zrejme ide o nejakého šamana. Napriek mojej malej nádeji tam idem so vztýčenou hlavou. Opäť ide o sen, kedy si nejako nevyjadrene, hlbšie uvedomujem, že sa mi nič nestane.
Na 11.5.
Vidím niečo svetlé, čo sa mení a spomalene sa zobúdzam. V realite ležím na chrbte a hľadím do svetla, ktoré presvitá cez okno. Teda sa momentálny vonkajší vnem svetla zrejme dostal do obsahu sna. Podobné ovplyvnenie sna cez vplyv zvonku sa často objavuje vo filmoch a seriáloch, a zrejme na tom teda bude kúsok pravdy.
Na 29.5. #lucídny?
Som na severo-východnej časti sídliska, je zmenená. Nejaké deti sa tam schovávajú pred slnkom. Cítim voľnosť pohybu, aj viem že som vo sne, ale vedomie nemám jasné. Splachtím po nejakej budove dole, viem že sa mi nestane nič. Ale prečo som urobil takú blbosť? Moje vedomie nebolo až také, ako plnohodnotného bdenia a prejavilo sa to aj na inom správaní sa.

Na 1.6. #prorocký?
Tuším sa mi podarilo spustiť hru Project IGI. (Neviem, prečo zápis vyjadroval neistotu, pravdepodobne som si nespomenul dosť jasne.)
Každopádne sa to cez deň po sne stalo - táto staršia hra na novej grafickej karte nefungovala dobre, zobrazenie vždy zlyhávalo. To som obišiel použitím výstupu integrovanej grafickej karty, a tak som neskôr mohol znova hru prejsť. Z pohľadu skeptika je kritika jasná: že to mohol byť práve sen, ktorý skryte motivoval moje ďalšie chovanie a tak sa mi úspešne a kreatívne podarilo rozriešiť problém.
Na 3.6. #lucídny?
Vidím divné ohýbanie kovu nezodpovedajúce realite. Urobil som test reality a zobudil sa. Teda zrejme šlo o okamžité prebudenie.
Na 19.6. #vtipný
V partii robíme rôzne sprostosti a nakoniec čítam prejav na cintoríne, akoby bol výsmešný. Ďalší zo série bizardných cintorínových snov.
Na 22.6. #prorocký
Spolužiaka sa pýtam na konkrétny druh bojového umenia, ktoré cvičí. Odkiaľ to viem vo sne, nie je jasné.
O niekoľko dní na to (25.6.) sa dozvedám na stretnutí spolužiakov v podniku, že fakt by sa chcel učiť práve toto bojové umenie. Tento sen považujem reálne za prorocký. Viem, že ide o dosť všestranného, energického a učenlivého človeka, ale ani tak by som ho netipoval na bojové umenia. Keby som o tom niečo zachytil na Facebooku, najskôr by som si to pamätal. Teda z pohľadu skeptika je ešte možné, že som ho už predtým nevedome začul o svojom potencionálnom záujme hovoriť. Tu ide o pomerne presný sen, keďže spolužiak aj druh bojového umenia sedia. Nesedí iba to, že s iniciatívou a otázkou som šiel vo sne ja za spolužiakom. Zapôsobilo na mňa aj to, ako som sa dozvedel, že sen bol pravdivý. Posedenie v podniku nie je z tradičného hľadiska nejakou duchovnou aktivitou, práve toto sa zvykne považovať za veľmi "svetské" a to vytvára kontrast oproti môjmu zisteniu niečoho zvláštneho.
Podobný kontrast som zažil aj po sigilickej mágii, kedy som spätnú väzbu dostal v predajni hotovej pizze. Sú to celkom výnimočné chvíle, keď vám ľudia okolo bezstarostne hovoria detaily zo svojho života - a vy pritom myslíte viac na to, či je celá realita takého charakteru, ako si bežne myslíme.
Na 3.7.
Predstavujem si, že pilotujem lietadlo. Som si vedomý toho, že ide o vizualizáciu, ale nie že ide o sen. Teda šlo o zvláštnu úroveň vedomia, niekde medzi snom a lucídnym snom.

Na 8.7. #vtipný
Hitman uteká a potrebuje sa prezliecť. Vidí kňaza v zvláštnom plášti. V kňazovom rádiu akurát počuť spev "pán nás milúúúje", keď mu Hitman vrazí, aby mu mohol vziať oblečenie.
Na 15.7.
Niekoho mlátim a uľavuje sa mi. Viem, že je to vizualizácia, ale opäť neviem že vo sne.
Na 25.7.
Predstavujem si lietanie, tentoraz už vo vrtuľníku. Ako v nedávnych snoch, ani tu neviem že ide o sen, ale viem že je to len moja predstava.
Na 29.7. #lucídny
Nachádzam sa vo vnútri jednoradovky a vidím výťah. Dvojica schodov je rovnaká, obe idú iba nahor. Schodisko nadol teda chýba. Zasmejem sa, že som vo sne. Uvedomelosť sa zrejme stratila, tj. opätovne som naplno zaspal.
Na 3.8.
Kuriozita: Utekám pred niekým bláznivým a nepríjemným, kto sa so mnou chce rozprávať. Útek sa mi potom sťažuje, keď som blízko domova. Neviem totiž poriadne zaostriť svoj zrak, vidím rozmazane. Tento vizuálne vnem je hodnoverný oproti skutočnému rozmazanému pohľadu. Vo sne som tuším mal na spektre aj oblasti, na ktorých som nevidel nič. Takýto bol sen po večere s troma veľkými Pernštejnmi...

Na 17.8. #lucídny
Na parkovisku pred poliklinikou manipulujem so stromom. Ako som si uvedomil, že ide o sen si nespomínam. Zrejme som sa tam nudil a tak sa zobudil podľa želania. Bol to lucídny sen po 2 pivách.
Na 22.8.
Zdroj, zrejme kniha mi nejako predáva svoje posolstvo, že treba byť snami stále zaujatý aktívne, inak mi sny nepomôžu a bude klesať ich duchovná prínosnosť.
Na 8.9.
Neznámy hlas mi dáva otázku, či počujem. Prebudím sa okamžite a jediné, čo počujem v realite je slabý spev vtáčika.
Na 27.10. #vtipný
Dozvedám sa, že podľa zákona sa toleruje zmlátenie suseda, na ktorého ste kvôli hluku už museli 5-krát volať políciu.
Na 12.11.
Ľudí pobúrilo, že sa dvaja študenti dostali k funkčným zbraniam. Tá istá spoločnosť nebola pobúrená z toho, že predtým tie zbrane mali mafiáni. Čo to má byť?! Je spoločnosť teda pobúrená len z vecí, na ktoré nie je zvyknutá, pričom prehliada tie ktoré sa už stali zvykom, hoci nie sú v poriadku?

Na 17.12. #lucídny
Z okna vidím ženu obklopenú oparom dymu. O chvíľu sa teleportuje asi o 2 metre ďalej. Vďaka tomu si uvedomím že sním a snažím sa točiť.
Na 26.12. #vtipný
Prechádzam cez zvláštne zákruty ciest. Potom z nereálnych výskokov hľadím do výstrihu žene sediacej na lavičke. O jej vzdialenosti zo zápisu neviem.

Perličky snových denníkov 2012

26. června 2016 v 9:31 | Executor |  Ezoterika
Perličky snových denníkov 2012

Úvodné slovo k týmto zápiskom nájdete v článku Perličky snových denníkov 2010. Po zverejnení zápisov z ostatných minulých rokov však bude nasledovať aj zhrnutie o záverov z praxe.

***

Na 12.1. #vtipný
Vidím niekoho, ako dáva do bubna práčky nie prášok na pranie, ale puding v prášku. Navyše stále zabalený.
Kuriozita: Vo sne som vypol zvoniaci budík. To sa odohralo len minútu predtým, než sa mal spustiť skutočný budík v realite.
Na 25.1. #vtipný
V školských priestoroch bola slečna, čo sa vyjadrovala, že aká je nadržaná. O tom sa dopočul J. a celý natešený šiel za ňou... Počas tej vízie som však počul pieseň Dole, dole od Horkýže Slíže. Čiže zhrnutie je asi takéto: holka pôjde dole, možno si aj zakričí a J. bude mať velikááánsku radosť. Mám však dosť pochybnosti, či po napočítaní do desať bude schopný "vstať a znova hrať". :D (Dúfam, že čitatelia teraz budú od smiechu mŕtvi na zemi.)
Na 5.2. #lucídny?
Cez nehýbanie telom som sa dostal k víziám, až snu. Zle som pociťoval svoju ruku, ako vykrútenú.
Inokedy som po nehýbaní telom cítil vykrútenie na zápästiach, raz aj pod kolenami. Je zvláštne, že som našiel podobný zápis, keďže techniku prechodu z bdelého vedomia do sna, tzv. WILD (wake induced lucid dreams) som nerozvinul.
Na 12.2. #vtipný
Severus Snape šoféroval Lamborghini a vzal do neho Pottera, aby ho ochránil.
Na 13.2. #lucídny
Vízie po prechode z bdelého stavu. Zrejme k tomu dopomohla sprcha pred spaním, taktiež sústredenie na prázdno a prítomnosť. Tiež hlboké dýchanie. Cítil som svoje telo.
#lucídny
V tomto som už telo necítil, ale v diaľke rozmazane videl zápasiacich ľudí.
Škoda že tieto zápisy sú opäť skúpe na slovo.

Na 28.2. #vtipný
Sen som si nepamätal už ráno, ale zápis hovorí: "V.D. mi odpísal, že budeme pašovať slepačie vajcia a rybacie ikry."
Na 19.3. #vtipný
Videl som šachtu slúžiacu ako poschodový budár. Nechcel by som sedieť v dolnej časti.
Na 30.3. #vtipný
Batman držal pod pazuchou zloducha a druhou rukou si česal vlasy. Zloduch si o ňom spieval, že je neľútostný.
Na 7.4. #lucídny
Pozeral som sa na stenu, kde bol len prepínač. Uvedomil som si, že som vo sne, ale moje vedomie bolo napriek tomu akosi "vzdialené". Zrejme šlo o jeden z tých stavov, kedy sa mi nechcelo moje zotrvávanie vo sne využiť.
Na 15.4. #lucídny
Hľadím z okna, vonku je sneh. Len tak si uvedomím, že snívam - teda bez testu reality. Smejem sa a dvíham ruky. Mysľou dvíham modrý klzák, ktorý je vonku (bez dieťaťa :D). Nechal som ho poletovať, dal som ho na balkón (žeby sa moje blízke okolie zmenilo?) a potom mi trochu vykĺzol z kontroly (ten klzák!). Zakrúžil som ním a zobudil sa.

Na 16.4. #lucídny?
Na hodinkách som videl čas 17:00, na čo som si povedal, že je to somarina. Ihneď som sa zobudil.
Na 2.6. #lucídny
Som v bloku, kde vo výťahu nie je tlačidlo pre 8.poschodie. Na tom poschodí, ako zisťujem, je práčovňa. Ženy tam si ma chcú preskúšať, či si kupujem kozmetiku. V malej drogérii hľadám svoj šampón. Ženy mi povedia, aby som si nechal prisniť o tom, kde šampón je. Uvedomím si, že už snívam. Prostredie mizne, ženám sa poďakujem a teším sa. Bolo tu "zaumienenie" (spomenúť si rozlíšiť sen) len počas nočného prebudenia.
Na 20.6. #lucídny
Bezdomovec mi chce vliezť do otvoreného okna. Dal som preč ruku a zavrel okno. Cestou do kúpeľne som už tušil, že snívam. Testoval som realitu na farbe vypínača (ale o výsledku testu zápis nehovorí). V zrkadle vidím svoj odraz a teším sa (nie z narcistických dôvodov).
Na 21.6. #vtipný
Pozerám seriál, kde je prestrašená postava, ktorá v sebe kombinuje Richmonda z IT Crowd a Raja z Big Bang Theory. To je už príliš. Plusom je, že v tomto seriály nie je ako súčasť zvuku nahratý smiech divákov (jak u debilov!).
Na 9.7. #AkožeProrocký
V prítomnosti spolužiakov som pod vodou hýbal s cicavcom, ktorý mal z uší dlhé ružové výrastky. Boli hnusné. Symbolicky sa mi to zhodlo s tým, ako som si šiel dať vypáliť bradavicu na chrbte, tá sa neskôr po schladení tekutým dusíkom dosť podobala spomenutým výrastkom.

Na 29.7. #vtipný
Omylom som sa vymkol z bytu, ale nazad idem v divnom výťahu, kde je WC a lekárenská výbava. Skvelé vylepšenie, pri minulom podobnom sne tam tá lekárenská výbava ešte nebola.
Na 8.8. #vtipný
S neznámou, ale milou (a zrejme aj peknou) dievčinou som sa prechádzal po zasneženom prostredí, kde boli vystavené akváriá a iné veci na prehliadku. Bolo tam pekne, no cítil som sa ako v PC hre. Potom, v tme sme šli niečo kradnúť a cvičil som otváranie dverí pakľúčom tak, ako sa trénuje v hre Quest for Glory 1. To znamená: vkladaním si pakľúča do nosa. (Aby som nebol nevychovaný, tak nepoviem, že prítomnosť mojej spoločníčky dávala aj iné možnosti. Začínam byť zvedavý, či sa s pakľúčom nejako trénuje v hre Heroine's Quest.)
Na 30.8. #lucídny
Doma som našiel matičnú dosku a grafickú, kartu, ktorých som sa už zbavil. Zrejme vďaka tejto nezrovnalosti som si uvedomil, že snívam. Akúsi počítačovú skrinku som otočil, potom nechal levitovať vo vzduchu, a tiež som menil farbu kontroliek. Zobudil som sa skôr z vlastnej vôle, keďže som mal v sne úzkostný pocit.
Na 31.8. #zvláštny
Vo veľkom nákupnom stredisku hľadám darčeky na Vianoce. Pozerám sa niekam nahor, kam sa chcem dostať, zrejme na schody. Prepadne ma "pocit osvietenia". Levitáciou vstúpim do gule, asi teleportu. Cítim pohyb smerom doľava, akoby moja myseľ letela do vesmíru. Sám seba pociťujem ako pozitívneho a večného. Cítim, že svet je dokonalý a negativita ktorej sa bežne bojíme je prelud, je imaginárna. Vesmír vyzerá ako guličky či ovály a rôzne farby.
Na 14.9. #lucídny
V televízii ukazujú zoofilné praktiky s hadom. Hneď spoznám, že ide o sen a prebúdzam sa.

Na 16.9. #vtipný
Som na chate s Toddom zo seriálu Todd and the Book of Pure Evil. Je to dobrý kamoš, takže sa od neho ani príliš nevzďaľujem.
Na 19.9. #lucídny
Mal som v mysli chaos, čítal som nejaký text a ten sa zmenil. Ako vidno, aj tu som sen zapísal príliš skromne. Nie je jasné, či sa text zmenil prirodzene, alebo som ho použil pri testovaní reality, ako sa to zvykne robievať.
Na 1.10. #vtipný
V kuchyni za tmy pijem minerálku, v ktorej je mravec. Uvedomím si, že snívam a pre udržanie sa tam sa začnem točiť okolo svojej osi. Sen sa však napriek tomu stráca.
Na 22.10. #vtipný
Na cintoríne počúvam metal. Škoda, že tento sen som si nepamätal už po rannom prebudení. Vidieť, že z času na čas mám s cintorínom bizardné sny - inokedy som cez neho napríklad bežal.
Na 3.11. #vtipný
Survival camp a slušná slávnostná večera sa akosi skombinovali do jedného. Niečo také som zrejme len sledoval.

Na 5.11. #lucídny
Počujem buchot, ale viem že je noc, takže mi to nedáva logiku. Uvedomím si, že snívam a nachádzam sa v kúpeľni s čistými vecami na prezlečenie. Tentoraz točenie sa okolo osi zrejme fungovalo lepšie, ale mal som nepríjemný pocit v nohe a tak som sa zobudil.
Na 4.12.
Bojujem s vesmírnymi votrelcami, ale viem, že sa mi nič nestane. Potom holými rukami porazím Predatora. Tento sen je dobrou ukážkou na nikde nevyjadrené povedomie o tom, že mi nič nehrozí.
Na 23.12. #vtipný(?)
V lese som našiel tábor bezdomovca a z peňaženky mu beriem množstvo mincí. Asi sa nebojím chorôb.
Na 31.12.
Kuriozita: Zapisujem si sen do diára (to sa odohráva vo vnútri sna), ale cítim že som v inej realite a zobúdzam sa.

Perličky snových denníkov 2011

26. června 2016 v 8:37 | Executor |  Ezoterika
Perličky snových denníkov 2011

Vysvetlenie toho, o čo mi ide týmto príspevkom nájdete v minulom článku. V roku 2011 som už pokračoval vo svojej minimalistickej praxi so snami, zápisy teda začínajú už od začiatku roka, nie od jeho stredu ako v roku 2010. V tomto období nájdeme veľké množstvo vtipných a lucídnych snov (LD). Niektoré zápisy sú nejasné a tak toho žiaľ neviem poskytnúť viac. Aby som čitateľom priblížil terminológiu, treba vysvetliť nasledovné:
1) Testy reality pozostávajú zo všimnutia si nejakého detailu, napr. vytlačeného písma, odklonenia zraku a novej kontroly, či sa predmet nezmenil. Ak áno, ide o sen. Tiež možno skúšať okolitými predmetmi pohnúť bez dotyku, zmeniť ich farbu, vzlietnuť a podobne.
2) Zaumienenie si lucídne snívať, ktoré som spomenul pri záznamoch pozostávalo z intenzívneho zámeru rozpoznať snové signály. To sa odporúča prevádzať po ľahnutí si so snahou o to, aby šlo o poslednú vedomú myšlienku pred zaspatím.
3) Točenie sa okolo svojej osi je odporúčanou technikou pôsobiacou pre udržanie sa vo sne. Nikdy som nemal dojem, že by mi pomohla.
4) Pololucídne sny sú také, v ktorých si už uvedomujete, že veci okolo vás akosi nesedia, no stále si nie ste vedomí, že ste vo sne.

***

Na 3.1. #lucídny
Pozerám sa z okna susednej izby. Vonku boli dvaja známi v krátkom letnom oblečení. Pomyslel som si, že je to vzhľadom na ročné obdobie divné - napriek tomu, že vo vnútri sna bolo leto. Už som zrejme vedel, že som vo sne a pozrel sa dole na svoje nohy. Vzlietnuť som nevedel, ale bez dotyku som zdvihol nejaký predmet v izbe. Podobne som v kuchyni bez dotyku zodvihol rýchlovarnú konvicu. Bolo mi nevoľno, akoby sa mi točila hlava. Tak som si povedal, že pôjdem do kúpeľne ovlažiť sa. Asi to trocha fungovalo, napriek tomu som sa zobudil. Tento sen nasledoval po stresujúcom stave vo dne, kedy som si pred zrkadlom zaumienil, že budem lucídne snívať. Väčšinu noci som prebdel, sen nastal až niekedy po 8. hodine ráno.
Na 4.1. #vtipný
Nachádzal som sa na hodine náboženstva s normálnou katechétkou, ale na pitie som mal džús a pivo.
Na 7.1. #lucídny
Pozeral som sa na mobil, kde bolo 10 hodín. Uvedomil som si, že mám skúšku ktorú by som nepremeškal a preto som vo sne. Nastalo skutočné zobudenie, ale aj čiastočný prechod späť do sna pomocou vôle. Škoda, že si už nespomínam na to vrátenie sa do sna, pretože niečo také som inokedy nezažíval.
Na 12.1. #vtipný
Vidím šprta a pred ním dve nadržané dámy. Tie si o ňom z neznámeho dôvodu myslia, že je nekrofil. Vyzliekajú si šaty, pod ktorými majú šaty so vzorom kostier. Okolo neho tancujú, poskakujú a rytmicky nárečovo skandujú: "urobic, urobic!" čím očividne vyjadrujú svoj zámer. (Toto je jedna z najväčších haluzí, čo sa mi kedy snívali! :D )
Na 15.1. #vtipný
Choval som tučniaka, ten sa so mnou rozprával, dokonca mal raperské sklony.

Na 15.1. #lucídny
Dostal som sa do kabinetu svojej školy, kde učitelia sexuálne zneužívali žiačky. Došlo mi, že takto zneužívajú úplne všetky a dostavil sa pocit obrovského znechutenia kombinovaný s pocitom "toto nie je možné!". Uvedomil som si že snívam, ale takmer ihneď som sa zobudil. Spúšťačom uvedomenia bola najskôr tá emócia znechutenia.
Na 16.1. #vtipný
Na chate prednášam spolu s troma slečnami malému chlapcovi. Od dievčat padne návrh, či "nepošleme bábätko na chvíľu preč?".
Na 17.1. #lucídny
Nachádzam sa v izbe -podľa jej staršieho rozmiestnenia- a pozerám na výčnelok zo steny, zaspávam. Akoby som stenu videl, hoci som mal pocit, že oči mám zatvorené. Povedal som si: "toto je vedomý sen." a chcel som zmeniť prostredie, ale nešlo mi to. Ako vidno, tu uvedomenie prebehlo samo od seba - to sa niekedy stáva tiež.
Na 20.1. #lucídny?
Tento deň som evidoval dva podivné stavy, ktoré som opísal len ako "prebratie sa do prázdneho sna", čím som zrejme myslel stav podobný tranzu po nehýbaní telom. Podobne opísané stavy sa neskôr v záznamoch neopakovali.
Na 25.1. #lucídny
Bol som v kuchyni, na chvíľu vyšiel a keď som sa vrátil, starý stôl bol čiastočne za chladničkou. Bolo mi to divné, šiel som na chodbu. Tam som zbadal stoličku len s troma nohami, ktorá bez problémov stála. Sklonil som sa k nej a prekontroloval to. Potvrdil som si tým, že som vo sne. Zatočila sa mi hlava. Rozmýšľal som, čo budem robiť. Nechal som vzlietnuť nejaké veci na chodbe, asi krabice. Potom som vzlietol ja, čo bol skvelý pocit. Začal som sa zobúdzať.

Na 25.1. #vtipný
Mal som urobiť skúšku z nejakého blbého predmetu, zabudol som však na to. Snažil som sa zisťovať, kedy bude termín. Nebol som naučený a nevedel, kedy ísť. Ocitol som sa v triede podobnej ZŠ. Niekto zapol môj MP3 prehrávač nahlas, rovno na pasáži s blackmetalovým výkrikom. Učiteľ skoro odskočil, zakryl si uši a chcel, aby sme to vypli. (-:
Na 30.1. #lucídny
Sen o levitácii vo výťahu. Ani vtedy som si to nepamätal dobre, teda je možné, že som sa nezobudil do reality, ale upadol späť do nevedomého snívania. Počas dňa predtým som mal nejaké zaumienenie lucídne snívať vykonané v strese.
Na 30.1. #vtipný
V škole sme sa učili narábať s M4A1 a taktiež niečo o smrti. Celkom zvláštne predmety na bežnú školu.
Na 2.2. #vtipný
Na verejnom WC sa bilo malé dieťa s oblečenou opicou. Neskôr sa bili dve deti. No veľký rozdiel to nebol, pretože dieťa ktoré som si pamätal bolo škaredé ako opica.
Na 5.2. #vtipný
Medveď vzal do tlapy drobného leva a jeho hrivu používal ako hubku pri sprchovaní.

Na 8.2. #lucídny?
Zrejme som v samotnom sne zapisoval výskyt lucídneho sna do mobilu.
Na 18.2. #lucídny #vtipný
Šiel som do obchodu s valaškou a vyhnali ma. V ďalšom obchode si overili číslo mojej valašky a povedali mi, že som vyhral voňavku (a neskôr ďalšiu voňavku). Uvedomil som si, že snívam a prostredie sa zmenilo na domáce. V tomto sne sa mi nezatočila hlava. Zápis hovorí aj o jasnosti obrazu, v ktorom som nevidel žiadnu chybu. Test reality som nerobil. Zaumienenie mať LD som robil len pred spaním so snahou, aby to bola posledná myšlienka pred zaspatím.
Na 28.2. #lucídny
Pozeral som sa na hviezdy a pritom niečo jedol za domom. Nejako ma to vcuclo späť do tela v posteli, falošne. Až potom nasledovalo druhé, skutočné prebudenie.
Na 3.3. #vtipný
Supermarket mal zrejme WC integrované do výťahu, a navyše aj obsadené. (Aplikácia tohto druhu je na dlhšie zamyslenie. Má užívateľ len toľko času, koľko mu presun dáva, alebo sa rýchlosť presunu reguluje podľa odhadu založenom na senzoroch? Ako sa prečisťuje šachta?)
Na 9.3. #lucídny
Som v kanceláriách so sivým kobercom a rozoznávam aj bez testu reality, že ide o sen.

Na 17.3. #lucídny
Pozerám sa von oknom a vidím, že z pouličnej lampy rastú vetvy ako zo stromu. Len som sa zamyslel, nerobil test reality. Zatočila sa mi hlava, zrejme som vyhodil von oknom nejaký kameň. Vôľou som sa vo sne udržal dlhšie ako inokedy a tešil sa z toho. Keď som popustil, zobudil som sa s pocitom vydýchnutého, stlačeného hrudníka.
Na 18.3. #vtipný
V. Mečiar sa prezentoval na predvolebnom videu s mlátením ľudí, čo vo videu malo byť chápané ako jeho pozitívum a prednosť. Chcel sa predviesť, aký je frajer.
Na 22.3.
Kuriozita: Vo sne som si kúpil 2 kusy hotovej pizze a jedol ich. V realite som poslinil vankúš... keď sa darí, tak sa darí.
Na 7.4. #zvláštny
Bol som akoby v krásnej energetickej úrovni vesmíru, letel. Akoby naokolo boli farby - čierna a fialová. Neviem o žiadnych vedomých útvaroch. Cítil som sa príjemne. Potom som už bol na zemi a vedel som, že moje telo je priehľadné. Prechádzal som stenami.
Na 9.4. #lucídny
Vidím dieťa na streche paneláku. O chvíľu padalo a ja som si v ten moment nepríjemne pomyslel, že budem svedkom smrti. Zistil som, že som vo sne, ale ten pád som už nedokázal zastaviť.

Na 6.5. #vtipný
Mal som naspievanú nejakú rockovú pieseň a napísal mi Braňo Mojsej, že to nemá chybu.
Na 21.5. #vtipný
V Starcrafte 2 vždy zlyhávajú moje útoky na nepriateľa, ktorý ich odráža, ale neútočí. Od hnevu som si matičnú dosku polial vodou. Dosť extrémny ragequit.
Na 24.5. #vtipný
Cez miestnosť sa ku mne domov prestrieľali ozbrojenci, ktorí vnikli dnu a brali zajatcov. Tí boli nútení hrať hry na internete.
Na 2.6. #lucídny
Prechádzam sa asi po 3 poschodiach budovy, v ktorej sú obchody s textilom. Inde to však vyzeralo ako v posluchárni. Vyšiel som vyššie a vyzeralo to ako pohľad do posluchárne zhora. Tam som zazrel spolužiaka a uvedomil si, že sním. Myslel som si, že sa hneď zobudím, ale tentoraz som sa v sne udržal o chvíľu dlhšie aj bez snahy.
#vtipný
Bývam v dome a z prízemia sa pozerám oknom. Hrali sa tam deti a nejaký chlapec si tak pohneval mníšky, že ho poslali do p*če. Potom sa jedna mníška zahľadela na môj stôl vonku pred domom. Podľa nejakého zvyku tam mala byť váza so svätenou vodou. Keď mníška zistila, že na mojom stole váza nie je, začala kričať totálne na plné hrdlo: "Pohaniaaaaaaa!"
Na 6.6. #zvláštny
Pohyboval som žalúziami bez dotyku. Niekto to vidí a nevie tomu uveriť. Ja som pri tom cítil niečo ako dokonalosť (a prepojenosť?) sveta. Svedok odišiel a ja som si uvedomil, že som vo sne. Toto uvedomenie bolo slabé, ale to posúvanie žalúzií som vnímal veľmi živo, aj po vizuálnej stránke.

Na 7.6. #vtipný
V správach vysielali, že jeden medveď niekde na Slovensku zabil 1650 ľudí.
Na 8.6.
Kuriozita: Zažil som spánkovú paralýzu. Rukou som takmer nemohol pohnúť, tvárou áno. Po pohyboch na tvári paralýza rýchlo vypršala, teda rada uvádzaná na diskusnom fóre mi pomohla.
Na 23.6. #lucidita
Cítil som sa ako pri meditácií. Videl som tigre neďaleko polikliniky, môj pohľad bol z výšky. Nasledovalo niečo okolo počítačovej hry. No uvedomil som si rozdiel: že používam svoj vnútorný zrak, nie fyzický. Nahmatal som si oči a cítil, že sú otvorené. Neskôr som sa stal opilcom na ulici. Sen je síce zmätočný, bolo však jedinečné, že som v ňom zbadal rozdiel medzi skutočným zrakom a týmito vnemami. Pokiaľ mi je známe, žiadna z techník lucídneho snenia nie je založená na rozlíšení skutočného zraku od vnútorného.
Na 2.7. #lucidita
Uvedomil som si, že som zaspal, ale neradoval sa z toho, ani to neriešil. Nebolo to moje obvyklé, ale snové ego, teda som to jednoducho nechal tak.
Na 13.7. #lucídny
Sedím za počítačom, hodinky napravo dole sa posunuli skokom asi o 20 minút. V rámci testovania reality som po rovnakom úseku skúšal meniť čas (zrejme dopredu aj dozadu). Fungovalo to, hodinky bežali. Po uvedomení som sa ale v sne nesnažil udržať.

Na 19.7.
Kuriozita: Ten najnezrozumiteľnejší záznam čo vznikol zápisom do mobilu (ešte tlačidlového) hovorí: "Klacl rom qq a priavcvr sa do rw".
Na 20.7. #vtipný
Jedol som koláč spolu s autorom youtube kanálu FPS Russia.
#vtipný
Zmeškal som autobus, som zmoknutý a premrznutý. Mysľou som si vysušil ponožky ale nedošlo mi, že ide o sen.
Na 23.7. #lucidita
Opäť mi zrazu bolo jasné, že sním, bez konkrétneho signálu či spúšťača. Okamžite som sa prebral. (Obsah sna tu chýbal, možno šlo o vedomie v prázdne.)
Na 26.7. #horor #vtipný
Chlap zabil svoje dieťa, pretože to bol jeho reinkarnovaný otec, ktorého tiež zabil. Teraz sa bál jeho pomsty. Skvelé, toto už znie skoro ako Moss z IT Crowd pri scéne so psychologičkou. :D
Na 5.8. #horor
Alice z Resident Evil sa pohybovala v podzemných chodbách. Asi dve miestnosti boli prázdne. V ďalšej však objavila celú rodinku panákov. Tieto veľké figuríny sa potom pohli a začali panikáriť. Oni tam žili, považovali sa za normálne bytosti a keď prvýkrát videli človeka, zhnusili sa. Takisto sa zhnusila aj Alice. Navzájom sa videli ako otrasné hračky prírody, až sa im v tom momente otriasla psychika.

Na 2.9. #vtipný
Nejaký chlap sa svojej svokre vykadil na strechu a cítil sa vinný.
Na 10.9. #lucídny
Pozerám sa z okna a vidím kukláčov, ktorí sa smiešne bijú a zakrádajú. S humorom si uvedomujem, že snívam. Udržal som sa vo sne obstojne dlho, zmena prostredia zrejme nefungovala, alebo som to nestihol. Nazdával som sa, že v sne som sa udržal dlhšie vďaka cvičeniu nehybnosti tela, ktoré som vtedy prevádzal.
Na 16.9. #lucídny
Volala mi spolužiačka a rozprávala úplné nezmysli. Opäť som si uvedomil, že ide o sen vďaka výhľadu z okna. Test reality som ani nepotreboval, ihneď nastal pocit, že sa tu musím udržať. To šlo lepšie ako inokedy.
Na 22.9. #vtipný
S dvoma spolužiakmi som v metalovo-pohanskej krčme. Všetci tam mali dlhé vlasy, niektorí bradu. Dvaja chalani sa začali biť, no asi priateľsky. Nehľadiac na bitku sa cítim, akoby to bolo najnormálnejšie miesto na svete. Bolo mi tam ako doma, či ešte lepšie.
Na 7.10. #lucídny
Pozeral som sa z balkóna a videl miesto obvyklého pohľadu veľkomesto. Vidím 2 viacprúdové cesty. Neskôr sa nachádzam nižšie, pred bazénom. Pohľadom som uzavrel hadicu a došlo mi, že ide o sen. Podarilo sa mi lietať medzi blokmi (už neviem či to bolo stále vo vedomom stave). Zápis žiaľ nehovorí nič o spôsobe uvedomenia.

Na 28.10. #vtipný
Tri sokoly sa z balkóna pozerali na chipsy uložené na stole v kuchyni.
Na 29.10. #lucídny
Behal som po obchodnom centre s bielou podlahou. Uvedomil som si, že som vo sne. Podozrivý človek sa premenil na spolužiaka. Tiež som sa stretol s kamarátkou, no tá hovorila veci nedávajúce zmysel. Ako vidieť, aj tu chýbal test reality (teda som ho najskôr ani nepotreboval) a zápis nehovorí o žiadnom zaumienení si mať LD, ani o prebudení sa.
Na 6.11. #lucídny
Po predchádzajúcich (tj. bojových) snoch tejto noci som už vedel, že snívam. Počul som niekoho volať o pomoc a bol som ostražitý. Stretol som toho chlapca (zrejme je myslený ten volajúci) a prikázal som mu ukázať skutočnú podobu, na čo sa zmenil na príšeru.
Na 17.11. #lucidita
Ocitol som sa v divnom stave vedomia. Skúsil som si predstaviť obraz sídliska a bol prekvapený hodnovernosťou detailov.
Na 4.12. #vtipný
Šiel chlapík s pištoľami, ktorého nikto nevedel trafiť, pričom on strieľal do rytmu hudby.

Na 19.12. #vtipný
Cítil som sa byť v eufórií z počutia niektorej známej piesne od Cradle of Filth.
Na 26.12. #lucídny #vtipný
Vonku výskajú malé deti. Vykuknem (z okna?). Z čiernych miest na oblohe visia netopiere a taktiež lietajú, hoci je deň (asi sú námesačné). A ja sa pri pohľade na celú túto scénu rehocem.

Perličky snových denníkov 2010

25. června 2016 v 13:04 | Executor |  Ezoterika
Perličky snových denníkov 2010

V rámci svojej vtedajšej aktívnej snahy o lucídne sny som si koncom júna 2010 zaviedol denník (nie nočník!) na záznamy o snoch. Od tej doby až doteraz som si sny zapisoval. Zverejním teda tie sny, ktoré sú niečím výnimočné - či už vtipnosťou, luciditou, alebo dokonca tým, že mali nejaký zhodný vzorec oproti realite, ktorá nasledovala až po nich. Tomu odpovedajú najčastejšie kategórie snov, ktoré sa veľmi výnimočne aj prekrývajú:
#vtipný
#lucídny
#AkožeProrocký
#prorocký
Nie každý zverejnený sen však patrí do niektorej z týchto kategórií. Zriedkavo uvádzam aj kuriozity, ktoré sa stali pri zápise. Pochopiteľne, zápisy vtipných snov majú slúžiť na pobavenie vznikajúce z toho, čo za guláš dokáže nevedomie vyprodukovať. V prípade lucídnych na poučenie o tom, kedy nastali u mňa. Poniektoré sny s náznakom proroctva vytvárajú dotaz o tom, či je realita pevná a teda by mohli zaujať skeptikov. Použité kľúčové slová môžu napomôcť čitateľom vyhľadávajúcim iba konkrétny typ sna. Sny som zoradil chronologicky, vždy je vyznačený dátum nasledovného dňa po dotyčnej noci.
Bolo ťažké vyberať, ktoré sny zverejniť a ktoré nie. Vybral som menší počet, keďže som sa snažil o to, aby čítanie bolo čo najviac záživné. To sa dalo splniť len do určitej miery z troch dôvodov. Prvým dôvodom je, že takmer žiaden sen si po tak dlhej dobe nepamätám a zápisy niekedy bývali nejasné. Druhý dôvodom je anonymizácia osobných údajov, ktorá tiež môže narúšať porozumenie u čitateľa. Posledným dôvodom je, že pre každého čitateľa je zaujímavé niečo iné a každý má vlastný zmysel pre humor. Kým zverejneniu snov s príliš slabým náznakom humoru som sa skôr snažil vyhnúť, nerobil som tak v prípade nejasných zápisov lucídnych snov, pri ktorých dáva zmysel prípadné štatistické spracovanie.


***

Neznámy dátum a rok, #prorocký
Prvý zo zaujímavých snov, ktorý si pamätám: Cítim sa nepríjemne a prekvapene, pretože autobus v ktorom sedím, sa vybral neznámou cestou. V realite sa na ďalší deň rozhodol šofér pre použitie inej okľuky, aby sa vyhol čakaniu na križovatke. Teda istá zhoda s neskoršou realitou tu bola.
Neznámy dátum a rok, #vtipný
Idem v autobuse, ktorý sa tak veľmi nakláňa na bok, až z neho vypadávajú nepopulárni spoluobčania. Tuším som sa vtedy prebudil na vlastný smiech.

Rok 2010

Na 17.7. #vtipný
Pištoľ (resp. revolver) malého kalibru bola bežne predávaná a lacno, aj v Bille! :) V televíznych novinách to kritizovali.
Na 18.7. #vtipný
Na mojom sídlisku stáli paneláky, všetko ostatné bolo ako v minulých storočiach. Na poli som našiel indiánku, ktorú niekto prenasledoval. Tak som s ňou utekal cez pole, aj zakrádaním a plazením. Najprv šla sama, potom som ju musel niesť. Dostali sme sa na okraj lesa, potom sme prešli okolo neporiadku v tábore iného kmeňa. Vytvoril som si s ňou vzťah, prenasledovalo nás stále viac nepriateľov, ale nechytili nás. V druhej časti sna som už nevystupoval, dialo sa to o mnoho rokov a moje miesto prevzal Mel Gibson (to je ale haluz!!). Párik prenasledoval už asi celý svet. Mali spolu 1 či 2 deti. To staršie zahryzol nejaký dinosaurus. Obkolesili ich samé príšery, ktoré sa chceli požrať navzájom. Gibson ich upokojoval.
Na 20.7. #vtipný
Vyplašil som bažantov z úkrytu, jedného chytil a odfotil sa s ním. (Vtedy selfíčka neboli ešte každodennou témou.)
Na 29.7. #vtipný
Nejaký raper sa pýtal katechétky, čo znamená kríž obrátený na boku.
Na 1.8. #vtipný
S rodinou na sídlisku vidíme medveďa, chceme sa pred ním skryť do brány, ale nemáme kľúče od zadných dverí. Preliezli sme k predným a vbehli dnu. Niekto, -zrejme ja- hovorí: "Pozor, ten medveď má bicykel!" A naozaj, chvíľu po zatvorení dverí vidíme cez sklo ako k ním prišiel medveď na bicykli.

Na 4.8. #vtipný
Dvaja chlapi sa tak hádajú, že tri drobné deti, ktoré mali na starosti sa od strachu skoro posrali.
#vtipný
S ďalšou osobou som bol na pozemku boháča, odkiaľ sme museli utekať cez mini-hroby.
Na 5.8. #vtipný
Toaletný papier na WC po kúskoch začal sám horieť. Nepopálil ma, ale nemohol som ho použiť, pretože vždy zbĺkol kúsok, ktorý som mal v rukách.
Na 8.8. #vtipný #lucídny
Neďaleko domova bola vykopaná diera, ktorá sa naplnila vodou po daždi. Až neskôr sa tam skryl bezdomovec a túto jamu šli iní ľudia zasypať nasekanou trávou. Na bezdomovca to tiež spadlo a tak vyskočil z jamy a bil robotníka. Tomu sa smial spolužiak zo ZŠ a tak bol tiež napadnutý. Vyvolalo to smiech u mňa a tak som sa seba spýtal, či nie som vo sne. Rozpoznal som, že áno a na to sa už reálne zobudil.
Na 9.8. #vtipný
V Bille bolo všetko zdarma a tak si ľudia brali čo chceli. Ja som objavil "japonské pohrebné korenie". Po zobudení som rozmýšľal, či to korenie bolo na uchovanie, alebo ochutenie tela.
Na 11.8. #vtipný
Na svojom sídlisku som vyliezol na strom za Danim Filthom, ale nezaspieval mi nič.

Na 12.8. #vtipný
Mal som kúpené 2 blackmetalové albumy na CD, dokonca mi ich kúpila mama. :D Teda nové blackmetalové pravidlo je: počúvaj albumy, ktoré ti kúpi mama!
Na 21.8. #vtipný
Dostal som detskú encyklopédiu o extrémnom metale. To je ale pekné spojenie.
#lucídny
Bol som u známej osoby, asi v sede. Uvedomil som si, že snívam a snažil sa zmeniť prostredie, ale nešlo to. Jemne a pomaly som sa prebudil do skutočnosti.
Na 22.8.
Kuriozita: Zaspal som behom jedného zo zápisov sna do mobilu. Vtedy som na prvotné zápisy ihneď po prebudení používal mobil.
Na 24.8.
Kuriozita: Zapamätal som si 13 snov za noc! V tomto období to bežne bolo cez 5 až 7.
Na 26.8. #lucídny
V zadnej časti autobusu bolo napísané, že lístok pre psa (ktorého som vo sne vlastnil) je za 53 €. Z toho som rozpoznal, že ide o sen, ale sa aj prebudil do reality.

Na 29.8.
Predstavoval som si nočnú oblohu v pohybe, bolo to pôsobivé. Uvedomoval som si pritom seba, avšak zrejme nie že snívam.
Na 2.9. #pololucídny
Cestujem mimo mesto a v autobuse poznávam dievča z diskusného fóra. Vystúpil som na mieste, kde bola len vysoká tráva a cestičky. Jednou cestičkou som prišiel k asfaltovej ceste idúcej do jazera. Na nebi som uvidel predmet vyzerajúci ako kométa. Približovalo sa to a bol to satelit. Neznámy chlapík sa na to nahneval, zacloňovalo mu to výhľad. Po satelite začal strieľať veľmi rýchlo. To u mňa vyvolalo smiech a tušil som, že snívam.
Na 9.9. #lucídny
Brankár pred futbalovou bránkou urobil smiešne salto. Na základe toho som si uvedomil, že som vo sne.
Na 11.9. #pololucídny
Rozprával som sa so psom. Bolo mi to divné, ale nerozpoznal som snovú realitu. Cítil som na prstoch jeho krátku srsť, keď som ho pohladil. V tomto období bolo vcelku časté, že som v snoch mával dialógy so zvieratami.
Na 12.9. #vtipný
Zamestnanci firmy sa flákali až tak, že šli do tajných priestorov (o ktorých nadriadení nevedeli) a pozerali tam porno.

Na 14.9. #lucídny
Niekomu som tesne utiekol výťahom a z toho mi bolo do smiechu. Spýtal som sa, či náhodou nie som vo sne a uvedomil si, že áno. Sen sa o niečo vyjasnil. Vedel som sa ovládať, otvoril som si dvere domov, cestou od výťahu k dverám sa mi však podlamovali stŕpnuté nohy. Dal som si dole vetrovku a díval sa na seba v zrkadle. Zvítal som sa s rodinou. Potom som sa zobudil kvôli tŕpnutiu. Po prebudení som začal pochybovať o ostrosti vnímania sna.
Na 15.10. #vtipný
Braňo Mojsej ma vozil v aute do ostrého kopca a hrala jeho hudba.
Na 19.10. #lucídny
Sen nestíhacieho typu. Odkladal som odchod do školy a tak som premeškal hodinu a urobil si problém. Potom čas bežal ďalej a bol skoro večer, mal som blbý uťahaný pocit, že sa to vlečie. Odhalil som že ide o sen, pretože takéto veci sa mi nestávajú.
Na 22.10. #lucídny
Kamarát mi volal, že sa niečo deje. Pochopil som, že potrebuje pomoc a možno sa schyľuje k násiliu. Poponáhľal som sa tam spolu s rodinou. Hlúpe je, že ako zbraň som si držal nabíjačku z mobilu namiesto niečoho efektívnejšieho. Uvedomil som si, že je to len sen asi až pred jeho bránou, tam som už bol sám. Nachvíľu som zadržal ten pocit ponáhľania sa, potom som sa prebudil. Zrejme pocit nebezpečenstva spustil luciditu.
Na 16.11. #lucídny
V škole som sa chcel postaviť na stôl. Tu som si už od začiatku sna uvedomoval že sním, aspoň že som sa ihneď neprebudil.

Na 19.11. #prorocký
Nejakým spôsobom som sa dozvedel, že z napísanej zápočtovky mám akurát nadpolovičnú väčšinu. Toto sa mi s presným počtom bodov vyplnilo o 6 dní.
Na 11.12. #vtipný
Niekto dal malému chlapcovi rôzne strelné zbrane a vysmieval sa mu, že nepozná technické pomenovania ich častí.
Na 12.12. #vtipný
Pracoval som v čajovni a nemal šajnu o príprave čaju.
Na 13.12. #polo?-lucídny
Videl som sympatickú ženu, ktorú som bez rozhodovania sa hneď oslovil. Keď mi oznámila, že je zadaná, nevedel som čo mám povedať a zobudil sa.
Na 15.12. #lucídny
V kuchyni som zrejme pil z pohára. Videl som kávovar na stole. Už som uvažoval, či som vo sne a tušil, že áno. Keď som sa začal tešiť, sen sa stratil.

Na 15.12. #vtipný
Moja rodina sa dostala do obchodovania so zbraňami vo vianočnom období. Boli u nás doma teroristi a my sme museli pri vianočnej výzdobe skladať zbrane.
Na 20.12. #vtipný
V televízií ukazovali maďarského futbalistu a pýtali sa ho, či mu nevadí, že v maďarskej lige budú hrať Slováci. On odpovedal, že nech ich príde čo najviac.
Na 22.12. #vtipný
Doma nebolo nič navarené a tak som s hnevom hádzal o stenu banány.