Čo mám proti náboženskému fanatizmu (Dodatky 1)

3. března 2014 v 20:58 | Executor |  Úvahy, myšlienky
Dodatky k článku

a) Komentáre k iným zdrojom
Opíšem tie zdroje, ktoré ma najviac zaujali. Niektoré z týchto zdrojov sa netýkajú priamo fanatizmu, no fakty v nich podané sú zarážajúce.

a1) Článok: 2000 rokov klamstiev a vrážd
- Z tohto článku sa dozvedáme, že to, čo Hitler spôsoboval Židom bolo ako inšpirované kresťanmi, vrátane nosenia "odznaku hanby", prenasledovania, držania v oddelených getách a vyvražďovania.
- Aj uznávané historické osobnosti ako sv. Augustín či Tomáš Akvinský mali prehnané názory na sex a ženy.
- V čarodejníckych procesoch mohol byť väzeň odsúdený za to, že kacírsky myslel, ak mu nebolo dokázané kacírske konanie.
- Heinrich Kramer a Jakub Sprenger napísali Malleus Maleficarum, knihu ktorá je "plná vrodenej nenávisti voči ženám a sexu." (Nemám to overené, ale táto kniha zrejme potvrdzuje moju domnienku z bodu 5.)
- Ešte v roku 1832 pápež Gregor XVI. označil slobodu náboženstva, tlače, zhromažďovania a výchovy ako "špinavý kanál plný kacírskych zvratkov".
- V roku 1903 boli stále všetky knihy a časopisy cenzurované.
- V 2.časti článku si môžeme všimnúť citáty z Biblie formulované tak, akoby sám Boh prikazoval (Izraelitom) vyvražďovať rôzne národy - "všetko, čo dýchalo", teda vrátane žien a detí.

a2) Stránky "v zajatí rockovej hudby"
Autor textov zrejme súhlasí s názorom, že "rocková hudba je smrteľnejšia než heroín." Tvrdí, že poslucháč rockovej hudby nemôže byť pravým kresťanom a že existuje "koreň hudby", ktorý je zlý nezávisle od spievaného textu. Hovorí aj o dychovke ako o inšpirácii k "nečistému mysleniu", tvrdí, že hudba spôsobuje závislosť. Pripisuje rockovej hudbe to, že uspáva ducha pretože je vraj jednotvárna a monotónna. (Naskytuje sa otázka, či rock niekedy počul, ak je schopný niečo také tvrdiť.) Za historický koreň rockovej hudby považuje voodoo. Ako satanizmom inšpirovanú menuje aj slovenskú skupinu Elán. V článku Diabol medzi notami sa zastáva názoru, že by mali byť skupiny s "rúhavými prvkami" cenzurované. Tieto články okomentovalo niekoľko ľudí, ktorých reakcie stoja za prečítanie. Poburuje ma, že druh ľudí, medzi ktorých patrí zrejme aj autor stránok "v zajatí rockovej hudby" v sebe nenachádza dostatok guráže odpovedať námietkam čitateľov.

a3) Za Slovensko proti Iron Maiden
Autori tvrdia, že hudba je schopná otupiť svedomie. Ďalej výroky typu "Slovensko verné Ježišovi" je zovšeobecňovanie, s ktorým sa stretávame často. Kresťanská cirkev zrejme sama seba považuje za "spásu sveta", takéto správanie pripomína poruchu zvanú megalománia. Opäť je veľmi obťažujúce počúvať a čítať takéto megalomanské prejavy. Nešlo by sa propagovať bez takéhoto správania?

a4) Pravda o náboženstvách (článok už zrejme nedostupný na internete)
Niektoré úvahy autora sú použiteľné, aj nimi som sa inšpiroval. No pri svojej kritike sa dopúšťa viacerých chýb. Predovšetkým nevie presne o ktorých osobách, udalostiach a akom čase píše, aj v prípadoch, keď by sa konkrétne informácie hodili. Jednotným pojmom "svätý" (aj s gramatickou chybou) označuje zrejme zakladateľov cirkvi a jej významných predstaviteľov. Je teda zrejmé, že jeho kritika stojí na neistej, nestabilnej opore, kvôli príliš skromnému poznaniu toho, čo kritizuje. V úvode celkom dobre píše o tom, že veci vidíme také, aké si prajeme, aby boli, a uzatvárame sa iným možnostiam, niekedy aj pravde.
Za závažnú považujem zmienku, ktorú sa mi nepodarilo overiť. Je to tvrdenie, že sa cirkev zaoberala možnosťou stretnutia s mimozemskou inteligenciou a dospela k záveru, že by jej ponúkli kresťanstvo. Väčšiu aroganciu si neviem predstaviť.
Autor vyčíta dnešným cirkevným predstaviteľom, že používajú techniku, napriek tomu, že ich predchodcovia brzdili vedu. Nemyslím si, že ide o opodstatnenú kritiku. Všetko sa vyvíja a nikto by nemal byť viazaný názormi svojich predchodcov spred niekoľkých storočí. Okrem tohto ma zaujal ešte citát na konci článku, pochádzajúci priamo od veriacich. Podľa mňa vyznieva tak, že prax náboženstva je samoúčelná a zbytočná. Preberám teda spomenutý citát:"Pri viere ide o Boha a nič iné. Viera nepozná účel, nesleduje nijaký cieľ, nemá nijaký úmysel a nevykonáva nijakú funkciu - okrem uctievania Boha. Viera sa stará o Boha a Božiu pravdu, ale nie je vypočítavá, nehľadá užitočné následky, nevychvaľuje sa svojou použiteľnosťou. Viera zvestuje božiu vznešenosť, že Boh je a že je tu pre mňa a pre teba, aj dnes, tu a teraz. Spieva chválu božiu a je jej ľahostajné, či je to užitočné, použiteľné alebo účinné. Pri viere ide o náboženskú reč, nie o reč o náboženstve; preto je jej základná forma nie vysvetľovanie, ale rozvíjanie; nie diskusia, ale modlitba; nie odôvodňovanie, ale chválospev."

a5) Vybrané citácie z článkov Oľgy Pietruchovej
Autorka sa zamýšľa nad tým, či vplyvom náboženstva sa neovplyvňujú mladé dievčatá tak, aby boli ochotné trpieť nerovnoprávne postavenie, či dokonca násilie vo vzťahu, a či to nie je dôsledkom vštepovanej myšlienky, že "trpieť je osudom ženy".
V tomto článku ma najviac zaujal 2. Odsek - Dedičný hriech a dcéry Evine, kde sa hovorí o názore Tomáša Akvinského na ženy, ale sa aj potvrdzuje moje tušenie, že inkvizícia bola predovšetkým násilím na ženách. Ďalej:
"Bola to katolícka cirkev, ktorá v 19. storočí najvehementnejšie protestovala proti snahám žien o nadobudnutie volebného práva. Obraz podradného postavenia ženy sa v očiach a v dokumentoch katolíckej cirkvi od čias inkvizície nijak podstatne nezmenil a nesie sa celým učením katechizmu, hoci podľa našej ústavy a mnohých medzinárodných dokumentov je s moderným poňatím spoločnosti nezlučiteľný a neakceptovateľný."

"Hriech má v katolicizme podobu ženy. Žena ako deklarovaná najbližšia spolupracovníčka diablova bola hlavným objektom inkvizičných procesov, ktoré predstavujú historicky jedinečný príklad inštitucionálneho násilia páchaného na ženách. V zaujímavej knihe Strach na západe v 14.-18. storočí píše francúzsky historik Jean Delumeau o cirkevných hodnostároch:
"na základe poznatkov hĺbkovej psychológie môžeme zákonite predpokladať, že sa ich nebývalé potlačované libido menilo v agresívne chovanie. Sexuálne frustrované bytosti, ktoré sa nedokázali zbaviť pokušenia, prenášali na blížneho to, čo nemohli pomenovať sami na sebe. Vytvorili si tak obetných baránkov, ktorých mohli hanobiť a obviňovať namiesto seba."
Malleus Maleficarum - Kladivo na čarodejnice, neblaho preslávený návod na potláčanie bosoráctva jasne hovorí:
"Čo iné je žena ako nepriateľ priateľstva, trest, ktorému sa nedá uniknúť, nevyhnutný diabol, prirodzené pokušenie, domáce nebezpečenstvo, pohroma, po ktorej túžime, ujma, ktorú vopred predpokladáme, diabol od prírody maľovaný krásnymi farbami!."
Najbrutálnejšia kniha v histórii ľudstva bola návodom ako potlačiť sebavedomé a silné ženy, búriace sa voči svojmu cirkvou nalinkovanému postaveniu v rodine a v spoločnosti. Desiatky až stovky tisíc nevinných obetí, zväčša žien (odhady obetí inkvizície sa rôznia, najnižšie čísla hovoria o sedemdesiattisíc, iné idú do milióna) zhorelo v inkvizičných plameňoch kvôli snahe Vatikánu o potvrdenie dogiem a posilnenie moci."
...
"Ideálny obraz ženy pre cirkev je obetavá žena, znášajúca s pokorou svoj ťažký osud. Len také majú šancu dostať sa medzi ideály a svätice. Napr. v roku 1994 vyhlásil pápež Ján Pavol II. za svätú Elisabettu Canosri Mora (zomrela v roku 1825), ktorá má slúžiť ako vzor kresťanského perfekcionizmu. Táto žena radšej znášala nekonečné fyzické týranie svojho manžela, ako by mala porušiť manželský sľub. Podľa pápeža "jej absolútna oddanosť manželskému zväzku naplnila sviatosť manželstva". Martýrstvo a znášanie týrania je podľa Vatikánu hrdinstvo hodné vysvätenia, kým autorky základných feministických diel ako Druhé pohlavie od Simone de Beauvoir sa dostali na listinu zakázaných kníh."

Okrem týchto článkov odporúčam aj prečítanie ostatných článkov autorky o kritike cirkvi - všetky z nich sú veľmi zaujímavé. Nájdete ich na blogu: http://pietruchova.blog.sme.sk/r/42528/Cirkev-a-nabozenstvo.html

a6) Terorizmus je prepojený so všetkými náboženstvami -aj s kresťanstvom (http://slovhumanist.nazory.cz/terror_Christian.htm)
V tomto článku sa dočítate o mnohých teroristických organizáciách, ktoré svoje konanie "ospravedlňujú" interpretáciami Biblie. Páchajú zločiny kvôli snahe zabrániť interrupciám. Iné z týchto organizácií sú napojené na politiku alebo rasizmus. Najznámejšou z nich je Ku Klux Klan. Je prekvapujúce, že niektoré z nich existujú aj v odľahlejších častiach sveta (napríklad v Ugande, Indonézii). Autor sa špecializoval na terorizmus zo strany "kresťanov". Treba však povedať, že aj kresťanské kostoly boli "obeťami" - v Nórsku vypaľované spolkom The Inner Circle nazvaným aj Black Metal Mafia, ktorý sa dokonca obrátil aj proti hudobníkom, za to, že sa k nemu nepridali.

a7) Keď aj biela je čierna, mágia v modernej spoločnosti
Citácia: "Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol."
...
"Priepasť medzi Bohom a ľuďmi vytvoril hriech. Podľa Písma existuje jediný spôsob, ako prikryť hriech a uzmieriť človeka s Bohom: krvavá obeť. Zviera usmrtené na oltári znášalo hriešnikov osud namiesto neho. Aj keď definitívnym riešením ľudského hriechu bol Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta (Ján 1,29) a jeho obeť na golgotskom kríži, v období Starej zmluvy prinášali čiastkové riešenie práve zvieracie obete."
Komentár: Časť textu, ktorú som použil, vypovedá o starozákonnom Bohu, ktorý sa neštíti krvi preliatej vo svojom mene, dokonca obete pozitívne oceňuje. V čom sa takýto boh líši od tých "pohanských", napr. aztéckych?
Citácia: "Boh v 2. knihe Mojžišovej 22,17 striktne nariaďuje: "Čarodejnicu nenechaj nažive!" Zaoberanie sa mágiou bolo niečím, čo nemalo v Božom ľude miesto. Starozákonný Izrael, zachránený z egyptského zajatia, Boh považoval za svätý ľud, za svoje výhradné vlastníctvo. Zmyslom všetkých prikázaní zákona bolo vytvoriť spoločnosť oddelenú od pohanských praktík, ľud, ktorý bude vyslobodený spod nadvlády temných síl. Čarovanie predstavovalo duchovné znečistenie a bolo radikálne trestané, patrilo medzi previnenia, trestané smrťou."
Komentár: Uprednostňovať skupinu ľudí pred ostatnými považujete za atribút hodný Boha? Takisto tento text pôsobí tak, akoby sa Boh bál vplyvu pohanov na "svoj ľud" - napriek tomu, že je "všemohúci"? Sú teda takéto výroky Božským posolstvom, alebo propagandou od niekoho, kto sa nedokázal odosobniť od uprednostňovania svojho etnika?

a8) Dokumentárny film: Root of all evil?
Tento dokumentárny film poskytuje viacero zaujímavých podnetov a oplatí sa ho vidieť. Ako najzávažnejšie vidím to, čo sa deje v štáte Colorado. Evanjelici tam vystupujú proti učiteľom biológie a stáva sa, že ak niekto verejne vystupuje ako ateista, môže prísť o prácu, nemusí získať žiadne zamestnanie alebo byt. Evanjelické komunity tam vraj ovplyvňujú aj osnovy učiva v škole (kreacionizmus), alebo zahraničnú politiku. Hovorí sa aj o niekoľkých odporných citátoch z Biblie, prvý z nich prikazuje zabitie príbuzného, ktorý vás nabádal na uctievanie iného božstva než Jehovu. Podľa tohto citátu ho má ho ukameňovať celé okolie. Spomenutý je prípad proti-interrupčného terorizmu, vraždy z roku 1994 spáchanej reverendom Paulom Hillom. Poburujúca je aj prax Vatikánu - ak má pápež "božské vnuknutie", znamená to, že veriaci majú byť viazaní veriť tomuto obsahu "vnuknutia", iba kvôli tomu, že to tvrdí "autorita". Dokument poukazuje aj na separáciu detí do rôznych škôl, len na základe vierovyznania ich rodičov. Prečo tomu tak je, ak deti neseparujeme na základe politických názorov ich rodičov?
Autor, Richard Dawkins zdôrazňuje, že podľa neho je náboženstvo neracionálne a ľahko podnieti nebezpečné správanie. Viera bez dôkazov je totiž považovaná za cnosť. Dawkins preferuje vedecký prístup, no niekedy pôsobí, akoby sa tiež nedokázal nad svoj prístup povzniesť. Práve tým mohol čiastočne podnietiť nepríjemné správanie veriacich, s ktorými robil rozhovory. (Za tip opäť ďakujem Catalessi.)

a9) Dokumentárny film o exorcizme: Priepasť
Vypovedá v ňom praktik Reiki, ktorý tvrdí, že mu spôsoboval problémy démon. Šlo o vážne problémy, aj telesné nehody. Z tejto situácie mu pomohli exorcisti. Napriek tomu si myslím, že pri probléme v duchovnej oblasti dokáže pomôcť hocikto skúsenejší, kto danú prax má reálne zvládnutú. Preto ak niekto automaticky prevezme vieru* toho, kto mu pomohol, (práve preto, že mu pomohol,) je podľa mňa neinformovaný. Sám tento praktik kvôli pomoci uveril, že existuje jedine cesta cez Krista. Ako by však mohlo byť niečo také pravdivé, keď máme historické dôkazy o tom, aká je táto postava blízka atribútom iných - Hórovi, Krišne, Budhovi? V minulosti som si myslel, že práve exorcizmus môže svedčiť v prospech pravdivosti kresťanstva. No v súčasnosti mi je jasné, že aj nekresťanské kultúry mali a majú svoje postupy exorcizmu, ktoré zrejme nefungujú o nič horšie.
*(Žeby práve kvôli ľudským sklonom prevziať vieru tých, ktorí nám pomohli, sa venujú misionári takzvanej dobročinnosti? Pekná vypočítavosť.)

a10) Katolická magie aneb O pokrytectví
Jaroslav A. Polák - známy aj ako Kojot - v tomto článku veľmi dobre popisuje, ako sú náboženské praktiky vnímané mágmi.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama