Raymond A. Moody - 2 knihy (1.časť)

30. června 2012 v 16:44 | Executor |  O prínose kníh
Téma kníh: ZPS - zážitky prahu smrti, zážitky "von z tela" (OBE - out of body experiences)
V slovenčine vyšli obe knihy v roku: 1991
Obe knihy som prečítal spolu za: 4 dni
Klady: Spomenuté javy sú rozoberané z rôznych hľadísk, sú uvedené aj iné ako nadprirodzené vysvetlenia. Všetko je v nich jasné a zrozumiteľné. Pozitívne diela s hodnotným posolstvom.
Zápory:

V skutočnosti možno povedať, že ide o tri knihy, vo dvoch výtlačkoch. Známy bestseller Život po živote v sebe obsahuje aj neskorší text s názvom Úvahy o živote po živote. Samostatne je vytlačený titul Svetlo na druhom brehu.


1. kniha: Život po živote

Moody sa prvýkrát stretol so zážitkami prahu smrti v roku 1965, keď študoval filozofiu. Na univerzite sa zoznámil s profesorom psychiatrie, ktorý na Moodyho zapôsobil svojimi dobrými vlastnosťami. Dozvedel sa o tom, že tento profesor zažil klinickú smrť dvakrát rýchlo za sebou a opisoval to ako neuveriteľné zážitky. V období, keď už Moody vyučoval, mu o podobnom zážitku svojej babky povedal jeden zo študentov. Moody bol prekvapený, ako sa to zhodovalo s tým, čo počul pred niekoľkými rokmi. Túto tému začal vyhľadávať. Vo všeobecnosti o nej povedal študentom a v takmer každej skupine po 30 študentov sa našiel niekto, kto ZPS prežil. Je to teda omnoho častejší jav, ako sa zdalo. Vo výpovediach týchto ľudí boli mnohé zhody, aj keď ľudia sa vzájomne líšili z viacerých hľadísk.
S týmito informáciami začal robiť Moody prednášky. Vďaka tomu sa mu prihovárali ďalší ľudia so svojimi ZPS - opäť celkom hojný počet, pričom niektorí z nich prišli na prednášky iba náhodne (nevedeli že téma bude súvisieť s tým, čo zažili). V čase písania knihy poznal Moody okolo 150 prípadov ZPS. Tieto zážitky možno rozdeliť do troch kategórii:
- nastala klinická smrť, pacienti sú oživovaní
- smrť sa priblíži iba na chvíľu, napríklad kvôli nehode, chorobe. Zrejme týmto myslí prípady v ktorých ľuďom smrť iba hrozila, mysleli si že nastane, ale nakoniec nemali klinickú smrť. Príkladom by mohol byť šok pri autonehode, ktorá nespôsobí vážne zranenie, avšak jej účastník dostane šok, rekapituluje život alebo sa vidí z iného miesta.
- osoby hovoria o svojich pocitoch počas umierania.
Z odpovedí na otázky vyplýva aj, že Moody sa snažil overovať chorobopisy, výpovede lekárov a podobne, aby sa presvedčil, či skutočne nastala u jeho respondentov situácia ohrozujúca život.

I. Prvky

ZPS je obvykle tvorený rôznymi prvkami. Žiadna osoba z Moodyho prípadov však neuviedla všetky prvky, ich poradie sa môže líšiť. Hĺbka zážitku je priamo úmerná dĺžke stavu klinickej smrti. Niektoré osoby ktoré boli "mŕtve" si nespomínajú na nič.

NEOPÍSATEĽNOSŤ
Osoby, ktoré mali ZPS majú problém s vyjadrením týchto zážitkov, pretože v nich mali inú realitu, ako počas bežného života. Slová sú na opis týchto skutočností príliš obmedzené.

VYPOČUTIE SPRÁVY O SMRTI
Počujú, ako ich za mŕtvych vyhlasujú lekári, alebo iní prítomní ľudia. Po svojom návrate do života vedia povedať, čo hovorili iní ľudia.

POCITY MIERU A POKOJA
Príjemné pocity opisuje mnoho ZPS-károv, hlavne počas prvých štádii zážitku. Menujú tieto pocity: dokonalosť, pohoda, teplo, mier, ľahkosť, pohodlie, uvoľnenosť.

HLUK
Niekedy počujú hrmot, hlasné zvonenie, zavýjanie vetra, praskanie, hukot, búchanie. V inom prípade naopak, krásnu či vznešenú hudbu.

TMAVÝ TUNEL
Rýchlo sa posúvajú v tmavom priestore, často s vnímaním spomenutého hluku. Tento priestor nazývajú valcom, tunelom, lievikom, studňou, jaskyňou, údolím, kanálom či prázdnotou.

OPUSTENIE TELA
Vidia svoje telo mimo neho, z pohľadu tretej osoby, často z plafónu miestnosti. Tu sa dosť líšia podrobnosti. Niektorí s telom cítia spojenie, iní nie. K telu zaujímajú rôzne postoje: niektorým záleží na tele, iným pripadá telo nezaujímavé a ďalší ho ťažko spoznávajú, ak sa nachádzajú v blízkosti iné telá. Čudujú sa tomuto stavu, môže sa im zdať nezmyselný.
Majú pocit vznášania sa a až po chvíli si uvedomia, že sú "mŕtvi". Jedna žena udáva, že sa "neobzrela" za svojím telom, aj keď vedela že tam leží. V jej prípade teda nemala videnie v plnom rozsahu okolo seba. Iní opisujú, že takéto plné videnie mali, akoby boli len centrom bez toho, aby zaberali priestor.
Väčšina ľudí tvrdí, že sa cítili byť v inom tele - bezváhovom, rýchlo sa presúvajúcom, ktoré malo tvar oblaku, niekedy so zaoblenými výrastkami ktoré mali predstavovať hlavu a končatiny. Toto "duchovné telo" opisujú ako: mrak, hmlu, dym, chumáč, silové pole, energetickú guľu, prípadne "elektricky nabité". Toto telo nie je ovplyvnené poškodením fyzického tela.
Ich myslenie je jasné a pohotovejšie ako počas života. Rýchlo spracovávajú myšlienky. Niektorí uviedli, že necítili informáciu o teplote. Nikto neuviedol, že by cítil vôňu a chuť. Zrak sa im zdal ostrejší a sluch bol iný - neprijímali zvuky, ale myšlienky.
V tomto stave nepovažujú čas za dôležitý, vnímajú ho inak. Nikto z prítomných osôb ich nevidí, nepočuje a nemôžu sa ich dotknúť, cez všetku hmotu prenikajú. Kvôli tomuto sa cítia osamelo.

STRETNUTIA S INÝMI
Stretávajú svojich zosnulých známych, ktorí akoby ich vítali. Boli aj prípady, keď videli čerstvo zosnulých, ktorých nepoznali. Inokedy to sú "svetené bytosti" ktoré im povedia, že by sa mali vrátiť, alebo sa im snažia uľahčiť prechod (zhoda so Sethovými promluvami kde sa hovorí o podobnej pomoci). Niektoré z týchto bytostí sa predstavili ako osobní pomocníci.

SVETELNÉ BYTOSTI (podrobnejšie)
Osoby počas zážitku vidia najprv tlmené svetlo, ktoré sa rýchlo rozžiari, až je veľmi silné napriek čomu neoslepuje, ani nezabraňuje vnímať iné. Toto svetlo má osobnosť, vyžaruje z neho neuveriteľná láska bez výhrad, bezpečie, pochopenie, súcit, niekedy teplo. Ľudia ho pri rozprávaní o zážitku identifikujú podľa svojho náboženstva. Komunikujú cez myšlienky s touto bytosťou, čo je tak zrozumiteľné, že je vylúčené nepochopenie alebo klamanie. Bytosť sa pýta, či je človek pripravený zomrieť a či je spokojný s tým, ako strávil svoj život. Na odpovedi o živote jej tak nezáleží, zmyslom toho je aby svoj život zhodnotil človek. Bytosť sa nevyhráža, neobviňuje, nezatraťuje. Pozná humor a cenní si nesebeckosť. Aj tie najhoršie činy sú pochopené a chýbajú tu náboženské opisy neba či pekla. ZPS-kári tiež vyvracajú, že by boli dôležité akékoľvek náboženské dogmy či vyznanie ku ktorému patríte.

PREHĽAD ŽIVOTA
Často, nie však vždy sa tento prehľad odohráva v prítomnosti svetelnej bytosti. Najviac je prirovnateľný ku spomínaniu, je však veľmi rýchly, pričom osoby stíhajú vnímať a chápať. Niektorí uvádzajú, že videli život v chronologickom poradí, iní, že videli všetko naraz. Rozdiel je aj v podrobnostiach: Niekto videl len dôležité momenty života a niekto aj najmenšie detaily. Tento prehľad je živý, trojrozmerný, vnímajú ho ako diváci. Po návrate si ZPS-kári výborne pamätajú detaily svojho života. Bytosť zdôrazňuje dva ciele a to: učiť sa milovať druhých a získavať poznanie. Naznačuje, že sa učíme ďalej aj po smrti (zhoda so Sethovými promluvami).

HRANICA
Vnímajú hranicu v rôznych podobách: dvere, plot, čiaru, vodu, hmlu. Žena, ktorá mala komplikácie pri pôrode opísala čln na vodnej ploche, ktorý ju niesol na druhý breh, potom však zmenil smer. Obraz tohto člna a obraz s lekármi sa jej prelínali.

NÁVRAT
Väčšina ľudí sa z tohto stavu nechce vrátiť, cítia sa tam príliš príjemne. Výnimky tvoria hlavne matky, ktoré cítia povinnosť starať sa o deti. Nie je vždy jasné, či dôvodom návratu je rozhodnutie človeka. Niektorí to vnímajú skôr ako dovolenie od svetelnej bytosti. Návrat do tela býva rýchly, nevedia ako sa vrátili, akoby sa zobudili zo spánku. Niekoľkí cítili že idú späť cez tunel a cítili náraz alebo tvrdia že návrat "prebehol cez hlavu". Niekedy za dôvod návratu považujú lásku a modlitby príbuzných.

PROBLÉMY S OPISOM
Ľudia s týmto zážitkom nepochybujú o jeho reálnosti, nie je to pre nich halucinácia, aj keď sú sami prekvapení existenciou mimo tela. Často sa však rozhodnú mlčať, aby ich nepovažovali za bláznov, alebo to povedia iba najbližším. Zvyknú sa cítiť veľmi ojedinelí so svojimi skúsenosťami a uľaví sa im, keď ich informujeme o iných prípadoch. Od rozprávania ich odrádza aj neopísateľnosť ZPS. (Pri týchto informáciách sa uľaví aj pozostalím, ktorí v nedávnej dobe niekoho stratili. Ide nielen o vieru, že ich blízky existuje ďalej, ale aj o vieru že ho ešte stretnú.)

VPLYV NA ĎALŠÍ ŽIVOT
Po takejto skúsenosti si ľudia viac vychutnávajú svoj život, chcú ho žiť hodnotnejšie a byť lepšími ľuďmi. Platí to pre všetkých s ktorými sa zhováral Moody. Mienku o kráse tela nepovažujú za dôležitú. Vo výnimočných prípadoch nadobudli schopnosť intuície -napríklad vedia určiť starosti neznámych ľudí z ich tvárí, alebo to, čo chcú povedať. Nie sú však vševediaci ani sa nepovažujú za čistejších ako sú iní ľudia. Majú na okolie ukľudňujúci vplyv.

NOVÝ POHĽAD NA SMRŤ
Strach zo smrti sa stráca u všetkých ZPS-károch. Nikto z nich však smrť nevyhľadáva a odmietajú samovraždu. Cítia sa, akoby mali v živote určené úlohy, na ktorých majú pracovať.

DÔKAZY
ZPS-kári vidia, čo sa deje nielen v miestnosti s ich telom, niekedy aj v okolitých miestnostiach. Vedia popísať osoby, ich oblečenie, postupy a nástroje pri resuscitácii, slová ktoré povedali prítomní. Tieto opisy potvrdzujú nezávislí svedkovia. Istý lekár, napriek tomu že je voči ZPS skeptický, sa snaží prihovárať pacientom aj po úmrtí, aby prejavil svoju účasť. Koncom tretej knihy je uvedený prípad, keď sedemdesiatročná žena vedela opísať moderné prístroje aj ich farbu, napriek tomu, že je slepá od osemnástich rokov. V časoch jej mladosti takéto prístroje ešte neexistovali. V inom prípade muž pri ZPS vnímal lekárove myšlienky v ktorých sa zaoberal nehodou, nárazom auta mierne zranil človeka v inom aute. Ďalší muž vedel po oživení, že mu práve umrela sestra v kóme, pretože keď bol mimo tela, komunikoval s ňou.

II. Porovnania
V tejto časti knihy autor hovorí o starších dielach, ktoré v súvislosti so ZPS niečo môžu naznačovať.
Prvým zdrojom je Biblia. Podobnosť so ZPS v nej našiel len v príbehu cesty apoštola Pavla do Damasku - pripomína to stretnutie so svetelnou bytosťou. O fyzickom a duchovnom tele sa Pavol vyjadruje v Prvom liste Korinťanom.
Druhým zdrojom je Platón, hlavne diela Phaedo, Gorgias a Republika. Hovorí o oddelení od tela, sprievodných dušiach a lodi, ktorá preplavuje na druhý breh. Smrť berie ako prebudenie sa, život považuje za podobný spánku v tom zmysle, že duchovná sféra je jasnejšia a plnšia. Hovorí aj mýtus o gréckom vojakovi Er, ktorý "zomrel" počas boja, vystúpil z tela, stretol ďalšie osobnosti, prešli cez otvory a súdili ich božské bytosti. Er-a však poslali späť.
Tibetská kniha mŕtvych bola napísaná, aby pomohla pozostalým nedržať v tomto svete dušu zosnulého. S modernými výpoveďami sa výborne zhodujú opisy štádií smrti tejto knihy - hluk, dunenie, pohľad na telo, pocit pokoja, bystrejšie myslenie, duchovné telo, hodnotenie života. Sú však v nej aj ďalšie štádia, ktoré Moody nepočul od svojich respondentov.
Emanuel Swedenborg je posledným zdrojom. Žil v rokoch 1688 až 1772 a zaoberal sa prírodnými vedami. Píše o vlastných zážitkoch, počiatočných štádiách smrti v ktorých mal stretávať duchovné bytosti, ktoré nazýva anjelmi. Komunikuje s nimi univerzálnym jazykom, pýtajú sa ho, či je pripravený zomrieť. Má dokonalejšie schopnosti ducha a rekapituluje svoj život.
Môžu sa tieto zdroje vzájomne ovplyvňovať? Je to ťažké dokázať alebo vyvrátiť.

III. Otázky a odpovede
a) Ak je ZPS tak častý, prečo o ňom nepočuť viac?
Túto otázku sa na Moodyho prednáške pýtal istý lekár. Moody vyzval, aby niekto z publika povedal o prípade ZPS, ak nejaký poznajú. Prihlásila sa manželka doktora, ktorý položil túto otázku. Podľa Moodyho sa lekári nestretávajú viac so ZPS ako iní ľudia, napriek tomu, že ho mávajú pod nosom - jednoducho preto, že sa neopýtajú resuscitovaných pacientov.
b) Je nejaký rozdiel v zážitkoch prahu smrti medzi mužmi a ženami?
V samotných zážitkoch nie. Muži však o takejto skúsenosti hovoria menej. O niečo vyšší počet ZPS nastáva počas tehotenstiev.
c) Nie je to zo strany ZPS-károv iba klamstvo?
Moody tvrdí, že na neho pôsobia veľmi úprimne a ľudsky. Je málo pravdepodobné, že by sa v klamstvách zhodli, ak by neboli dohodnutí predom.
d) Nestáva sa, že si svoj zážitok neúmyselne prikrášlia a potom tejto "vylepšenej verzii" uveria a rozprávajú ju ďalej?
Podľa Moodyho sa toto neuplatňuje výrazne. Svoje zážitky mu podobne rozprávali čerství ZPS-kári, aj ľudia, čo to zažili pred desiatkami rokov. Niektorí z nich čítali svoje zápisky, ktoré vyhotovili krátky čas po zážitku. Dôležité je aj to, že Moody bol v mnohých prípadoch prvá alebo druhá osoba, ktorej sa zverili a tak nemali kedy zveličovať. Skôr sa môže stať opak, že svoje spomienky potlačia kvôli strachu z mienky spoločnosti.
e) Vplýva nejako náboženstvo na ZPS?
Náboženstvo skôr vplýva na to, ako bytosť a prostredie ľudia nazývajú. To čo videli však bolo totožné. Náboženstvo nie je zdrojom ZPS, no treba počítať aj s tým, že existujú aj nevedomé dispozície k náboženskej viere, ktoré bádatelia ZPS nemusia odhaliť.
f) Je možné z týchto výskumov zaujať stanovisko k reinkarnácii?
Moodyho prípady ju nenaznačujú ani nevylučujú. Na skúmanie reinkarnácie sa používa "časová regresia" - hypnóza, v ktorej vraciame myseľ človeka späť k mladosti a ešte ďalej. Po tomto procese vedia rozprávať o živote iných ľudí z iných miest a dávnejšej doby, tieto informácie sa dajú overiť. Aj Tibetská kniha mŕtvych hovorí o reinkarnácii. Moody dáva tip na knihu Iana Stevensona - Dvadsať prípadov svedčiacich o reinkarnácii. Keďže som ju pomocou internetu nenašiel, asi nie je preložená.
g) Aké boli prípady ZPS po pokuse o samovraždu?
Všetky takéto zážitky boli nepríjemné. Problémy ostali s ľuďmi aj na "druhej strane", navyše pribudli ďalšie komplikácie. V druhej knihe je výpoveď, podľa ktorej sa problémová situácia "pretáčala" stále odznova.
h) Sú v tomto výskume prípady z iných kultúrnych oblastí?
Žiaľ nie, mohli by byť zaujímavé.
i) Sú nejaké historické prípady ZPS?
Moody také nepozná. Myslí si, že sa v súčasnosti vyskytujú ZPS častejšie, pretože sme vyvinuli modernú resuscitačnú techniku.
j) Ako je možné, že ľudia ožili aj po 20 minútach, keď sa udáva, že resuscitácia po 5 minútach je neefektívna?
Táto hodnota je priemerná, tvrdí sa, že po 5 minútach sa už poškodil mozog kvôli nedostatku kyslíka. Moody však objavil aj prípady ľudí, ktorí "ožili" neskôr a nemali poškodený mozog. Sú prípady, keď si lekári všimli, že osoba ožila po niekoľkých hodinách. To by som si vysvetľoval skôr tak, že jedinec ožil skôr, iba lekári si to všimli až po takejto dlhej dobe, pretože mali inú prácu a tak nevenovali pozornosť "mŕtvemu" telu.
k) Boli títo ľudia naozaj mŕtvi?
Ak sa tým myslí, že im nebilo srdce a nedýchali, tak áno. Ak sa tým myslí, že nemali elektromagnetickú aktivitu mozgu, nie je to jasné. Táto aktivita mozgu sa meria elektroencefalografom (EEG), na jeho nasadzovanie však pri kritických prípadoch nie je dostatok času. Aj keby sme získali "ploché krivky" teda mozgovú pasivitu, mohlo by to znamenať chybné meranie, alebo by sme nemuseli vedieť, či sa ZPS neodohral pred alebo po tejto neaktivite. V knihe Svetlo na druhom brehu sa o tejto téme hovorí takto: V mozgu sa nemôže nič odohrať bez elektrickej aktivity. Je mnoho prípadov, keď mali ľudia mozog pasívny pričom mali ZPS. Keby boli ZPS halucinácie, tak by musel byť mozog aktívny. Existuje ešte možnosť, že mozog by bol aktívny na takej nízkej úrovni, že EEG to nezaznamená, prípadne je táto činnosť hlboko v mozgu a nezachytia ju povrchové elektródy.

IV. Vysvetlenia
a) Nadprirodzené - zriedkavo niekto predloží Moodymu vysvetlenie, že tieto zážitky sú spôsobené zlými silami. Moody na nich reaguje tak, že v tomto prípade by "zlé sily" na celej čiare zlyhali, pretože jeho respondenti sú odhodlaní žiť svoje životy s láskou oveľa viac ako pred zážitkami.

b) Vedecké vysvetlenia:
Farmakologické - tvrdí, že vízie sú spôsobené liekmi, ktoré sú podávané pacientom. Napríklad anestetikum ketamín spôsobuje pocit odlúčenia od tela. Všetky zážitky pri použití liekov sú však nejasné, hmlisté, ani nemajú vplyv na názor na existenciu po smrti. V mnohých prípadoch však nebol podaný pacientovi žiaden liek. Spomína sa tu aj náboženské použitie drog, ktoré má spôsobiť vízie a osvietenie -teda teória, že dané stavy sú reálne a chemické látky sú len ich spúšťačom.
Fyziologické - tvrdí, že tieto zážitky nastávajú ako sprievodné javy, keď sa mozog snaží získať zvyšky kyslíka. Nedostatkom tohto vysvetlenia sú prípady, keď ZPS nastal predtým než fyziologický stres. Každý prvok ZPS možno nájsť nielen v prípadoch s ťažkým zranením, ale aj v prípadoch kde zranenie nenastalo.
Neurologické - tvrdí, že ZPS sú spôsobené zlyhaním nervového systému. Kvôli tomuto zlyhaniu sa objavujú obdoby prehľadu života (živé obrazy prichádzajúce veľkou rýchlosťou) a pobytu mimo telo. Bdelosť pri ich zažívaní je však zlá, rovnako ako pamäť. Nastáva aj deformované vnímanie času. Na rozdiel od ZPS sa tu objavujú obrazy zo života inak - ani chronologicky, ani naraz. Zaujímavé sú aj autoskopické halucinácie. Človek v nich pozoruje svojho dvojníka z obvyklého pohľadu. Často tohto dvojníka vidieť iba od hrdla alebo hrude nahor, napodobňuje výrazy na tvári človeka, hovorí k človeku, smeje sa mu. Častejšie ako farebný, býva bezfarebný a priehľadný. Ani tieto halucinácie nie sú vysvetlené. Spájajú sa s bolesťami hlavy pri migréne a s epilepsiou, podľa Moodyho skúseností aj s mozgovou porážkou .

c) Psychologické vysvetlenia
Psychická deprivácia - ide o stavy, ktoré sa objavia pri izolovaní človeka od sociálneho kontaktu, alebo dlhodobou monotónnou činnosťou. Nastávajú halucinácie s bytosťami, skreslené vnímanie času, pocity splynutia s vesmírom, neochota ísť do civilizácie. Po návrate do spoločnosti majú zmenené hodnoty. Tieto stavy tiež nie sú vysvetlené. Jeden názor na nich tvrdí, že sú len halucináciami a bludmi. Napriek tomu ostáva faktom, že v celých dejinách vyhľadávali samotu ľudia čo chceli získať niečo duchovné - teda šamani, alebo mystici. Proti vysvetleniu, že ide o sny, halucinácie alebo vidiny je niekoľko argumentov: podobnosť týchto zážitkov, ich nesúlad s tým, čo nábožensky založení ľudia očakávali, ZPS-kári vedia jasne rozlíšiť sny a skutočnosť a takisto potvrdenie toho čo vnímali počas "smrti" od iných prítomných ľudí.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama